In April verloor SCO al zijn zaak tegen Novell, nadat een jury de claims van de aanklagende firma afwees. Eerder had een rechter dat ook al gedaan. In een wanhoopspoging probeert het Linux-bestrijdende bedrijf de zaak alsnog te winnen, want zonder het bezit van de rechten op Unix is de zaak uit 2003 tegen IBM kansloos.

Verzoek om nieuwe kans

SCO vroeg rechter Ted Stewart dus om de zaak tegen Novell over te mogen doen. De jury heeft volgens SCO namelijk de verkeerde beslissing genomen. “Het vonnis kan niet in overstemming met het overweldigende bewijs en de wet worden gebracht”, betoogden de juristen van het bedrijf. De magistraat zou zelf een uitspraak moeten doen of opdragen dat er een nieuwe jury wordt geselecteerd.

Maar rechter Stewart pareert het gebruikte argument: “De jury vond Novells versie van de feiten overtuigender”, stelt hij in zijn vonnis. “Er is substantieel bewijs dat Novell er bewust voor koos om het auteursrecht op Unix zelf te houden.” Bij de overdracht van Unix-bezittingen aan SCO zijn dus cruciale zaken niet meeverkocht, oordeelt hij.

Moeilijke toekomst

In theorie zou het bedrijf nog een keer een vergelijkbaar verzoek kunnen doen, maar experts betwijfelen of dat kansrijk is. Inmiddels hebben twee rechters en een jury de beweringen van de onderneming naar de prullenmand verwezen.

Daarmee lijkt er nu een einde te komen aan een lang slepende ruzie met IBM. SCO had gehoopt miljarden op te strijken aan schadevergoedingen van het grote ict-bedrijf. Dat heeft namelijk broncode aan de Linux-kernel toegevoegd en SCO beweert dat dat onrechtmatig is.

Tegenclaims IBM

Nu het bedrijf geen eigendom kan claimen, heeft een zaak tegen IBM weinig zin meer. Ondertussen heeft dat bedrijf wel een aantal patentzaken aangespannen tegen SCO. Die zaken zouden alsnog voor de rechter kunnen komen.

IBM en Novell zijn niet alleen partners, maar eerstgenoemde bezit ook een belang in de tweede.