Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft KPN niet opzettelijk (te) hoge kortingen gegeven aan bepaalde klanten, maar per ongeluk verkeerde facturen gestuurd. Andere zakelijke klanten kregen daardoor juist te lage kortingen, betoogt het telecombedrijf. KPN zegt direct na het ontdekken van de fout actie te hebben ondernomen en de te veel gegeven kortingen terug te hebben gevorderd.

De zaak speelt al enige jaren. KPN kreeg in mei 2010 een boete van OPTA ter hoogte van 720.000 euro omdat het bedrijf bepaalde zakelijke klanten een te hoge korting had gegeven. Maar vanwege de machtspositie van KPN op de zakelijke markt mag de telco klanten geen selectieve aanbiedingen doen voor dezelfde dienst. KPN meldde de overtreding zelf aan OPTA en gaf daarbij aan dat het een fout was.

KPN in beroep en naar de rechter

Niettemin gaf OPTA een boete, die het een half jaar later verlaagde naar 540.000 euro toen KPN bezwaar maakte. Dat bezwaar werd afgewezen, maar een herberekening door OPTA leidde tot een lagere boete. KPN bleef het oneens met de toezichthouder en stapte naar de rechter. Die heeft inmiddels uitspraak gedaan en heeft de beslissing van OPTA vernietigd.

OPTA en de rechter waren het wel met elkaar eens dat KPN een onopzettelijke en onbewuste administratieve fout had gemaakt, maar dat dat nog steeds een overtreding is. Maar, zo oordeelde de rechter, KPN heeft zich in de overeenkomsten met zijn klanten wel degelijk gehouden aan de door OPTA toegestane tarieven en voorwaarden.

Daarnaast nam de rechter in zijn oordeel mee dat KPN die foutieve acties had gecorrigeerd. De stelling van OPTA dat KPN al eerder was gewaarschuwd om verbeteringen in zijn administratie aan te brengen, woog voor de rechter minder zwaar. OPTA gaat niet in beroep tegen de uitspraak.