Een federale rechter heeft nu bepaald dat Lindows.com voorlopig door mag gaan met het voeren van de naam Lindows voor zijn Linux-product. Rechter John C. Coughenour benadrukte dat het om een voorlopige uitspraak gaat en dat het "niet een definitief oordeel is waarin gesteld wordt dat het handelsmerk Windows ongeldig is". Lindows is een versie van Linux waarmee het mogelijk is Windows-programma's te draaien. In december 2001 spande Microsoft een rechtszaak aan tegen Lindows.com. Microsoft valt in deze rechtszaak niet over het feit dat met deze versie van Linux Windows-programma's gedraaid kunnen worden. Maar wel over de naam die Lindows.com gebruikt. Die zou te veel verwarring kunnen scheppen met de merknaam 'Windows' van Microsoft. Daarnaast meent Microsoft dat het gebruik van Lindows 'het vertrouwen in Microsoft-software kan beschadigen'. Lindows.com kan namelijk niet garanderen dat alle Windows-programma's correct werken onder Lindows. Rechter Coughenour legde het argument van Microsoft over het slecht functioneren van software binnen Lindows naast zich neer. Elk softwareprogramma vertoont defecten bij zijn eerste release. Datzelfde geldt volgens de rechter voor programmatuur van Microsoft. In het begin van de jaren negentig heeft Microsoft diverse keren tevergeefs geprobeerd om de naam 'Windows' te registreren. De US Patent and Trademark Office (USPTO) heeft toen een aantal keer het verzoek afgewezen. In 1995 kreeg het softwarebedrijf het echter alsnog voor elkaar de naam Windows te registreren. De rechter sprak Microsoft er op aan dat het bedrijf in het verleden nauwelijks stappen had ondernomen tegen bedrijven die 'Win' of 'Windows' in de naam van hun producten gebruikten.