De kantonrechter deed deze uitspraak woensdag in een zaak aangespannen door de Haarlemse vormgever Marijn Ontwerp tegen Hanson Bedrijfsmakelaardij. De ontwerpster had op haar offerte gemeld dat haar algemene leveringsvoorwaarden te vinden waren op haar website.

In die voorwaarden stond dat facturen binnen 14 dagen betaald moeten worden. De makelaar betaalde te laat en vond dat het verwijzen naar een site volgens de wet niet voldoende was, waardoor de voorwaarden niet zouden gelden.

De Haarlemse kantonrechter oordeelde woensdag echter dat het gebruik van internet 'in het huidige tijdsgewricht zodanig is ingeburgerd' dat het verwijzen naar een webadres waar de algemene voorwaarden staan 'gelijkwaardig geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling daarvan'. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de leveringsvoorwaarden 'ter hand' moeten worden gesteld.

Volgens de kantonrechter waren er 'geen feiten of omstandigheden' waardoor het voor de makelaar onmogelijk was om via internet kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Tekstveld

Ict-jurist Steven Ras stelde eerder deze week op Ispam.nl dat de algemene voorwaarden van Planet Internet mogelijk niet gelden. Dat komt volgens hem doordat de tekst van de voorwaarden bij het afsluiten van een nieuw abonnement door de provider worden aangeboden in een tekstveld dat niet makkelijk is op te slaan.

Volgens Ras voldoet Planet daarmee niet aan de wettelijke eisen. Planet zou dat volgens hem kunnen voorkomen door direct na het afsluiten te verwijzen na een pdf-bestand met de voorwaarden. KPN-juristen bestreden de visie van Ras.