Dat besliste de Arnhemse bestuursrechter deze week in de rechtszaak die was aangespannen door ict-journalist Brenno de Winter, tevens freelancer voor Webwereld. Aanleiding was een rapport van Van Nieuwenhoven waarin werd geconcludeerd dat er geen grote privacyproblemen met de ov-chipkaart waren.

Onderbouwing van het rapport was echter niet beschikbaar. Een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur vond geen gehoor, want de ov-ambassadeur was geen bestuursorgaan, zo stelde Van Nieuwenhoven. De Winter liet het er niet bij zitten en begon een rechtszaak.

Extern adviseur

Maar De Winter vangt bot bij de bestuursrechter. Weliswaar is de ambassadeur benoemt door de minister, maar die benoeming 'is niet krachtens het publiekrecht ingesteld'. Zij vervult haar taak als onafhankelijk extern adviseur, heeft geen concrete overheidstaak, heeft geen beslissingsbevoegdheid. Het is dan ook aan de beleidsbepalende partijen wat zij met de adviezen van de ov-ambassadeur doen, concludeert de rechtbank.

De Winter is teleurgesteld in de uitspraak, maar kan de redenering van de rechter wel volgen, gezien de 'schimmige status' van de ambassadeur. "Mevrouw van Nieuwenhoven heeft immers geen contract met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het mandaat is dus heel vaag. Dat er ook geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel bestaat, het kantoor van de landsadvocaat haar verdedigt en haar rol van drie ton per jaar niet is aanbesteed, maakt het allemaal niet duidelijker", sneert De Winter.

Kwalijk

"Ondertussen is de functie op verzoek van de Tweede Kamer gecreëerd en dat geeft haar veel aanzien. Om vervolgens rapportages te schrijven zonder onderbouwing, die een gevoelig dossier als de OV-chipkaart beïnvloeden, vind ik kwalijk."

Volgens De Winter zet dit de deur wagenwijd open voor overheden om bewust dergelijke functies te creëren en zo de openbaarheid van bestuur te omzeilen. Hij overweegt nog in hoger beroep te gaan.