Nadat eerder de jury alle patentklachten van Oracle tegen Google had afgewezen, schiet rechter William Alsup nu ook de copyrightclaims in ferme bewoordingen af. Google heeft alleen de headers van de Java API's gekopieerd, en deze zijn niet auteursrechtelijk beschermd, concludeert (pdf) de rechter.

Commandostructuur is copyrightvrij

Het betreft namelijk feitelijk de commandostructuur van de API's die Google voor Android heeft overgenomen van Java, en niet de onderliggende code zelf. Volgens Oracle geniet deze 'structuur, volgorde en organisatie' van Java auteursrechtbescherming, maar de rechter trekt daar een streep door.

"Volgens de regels van Java móeten deze headers identiek zijn om een methode te omschrijven die dezelfde functionaliteit heeft, ook al is de implementatie anders. Als er slechts één manier is om een idee of functie weer te geven, dan staat het iedereen vrij om dat te doen omdat niemand deze uiting kan monopoliseren", aldus rechter Alsup, die zelf thuis is in meerdere programmeertalen.

Geen breed precedent

Alsup benadrukt echter dat zijn conclusie alleen opgaat voor dit specifieke geval waarin Google alleen de headers van de Java API's heeft overgenomen in Android. "Dit vonnis betekent niet dat complete Java API's vrij te gebruiken zijn zonder licentie. Het betekent ook niet dat de structuur, volgorde en organisatie van alle computerprogramma's mogen worden gestolen."

Ongekend overdreven claims

Oracle krijgt er van de rechter hard van langs met zijn 'opgeblazen claims'. "Van de 166 Java elementen is er bij 129 überhaupt geen sprake van inbreuk. Van de 37 die Google wel geschonden zou hebben is 97 procent van de code nieuw van Google en de resterende 3 procent mag worden gekopieerd omdat het (de headers, red.) onder vrij naamgebruik valt."

"Het toewijzen van Oracle's claim zou betekenen dat iedereen copyrightbescherming kan krijgen op één versie van code voor een functionele commandostructuur en zodoende alle anderen beletten om hun eigen, afwijkende versie te schrijven die gedeeltelijk of geheel dezelfde commandostructuur hanteert. Niemand heeft ooit een dergelijke vergaande aanspraak ondersteund", schrijft Alsup.

Oordeel jury overbodig

Met het vonnis is de eerdere jury uitspraak over de inbreuk overbodig en hypothetisch geworden. De jury oordeelde dat Google inbreuk had gepleegd, maar dit was met de expliciete aanname dat de kwestieuze API-headers überhaupt copyrightbescherming genoten. En dat is dus niet het geval, oordeelt Alsup nu.

Oracle heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. Volgens een patentjurist staat de teller inmiddels op 50 miljoen dollar aan advocaatkosten in dit proces.