Libdem spande onlangs een kort geding aan tegen het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), dat verantwoordelijk is voor de Stemwijzer. Het IPP zou kleine partijen discrimineren door deze niet standaard in het stemadvies mee te nemen. De partij eiste van de rechter gelijke behandeling.

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft woensdag echter bepaald dat de handelswijze van het IPP niet onrechtmatig is. "Het staat het IPP vrij de Stemwijzer in te richten naar haar goeddunken. Zij handelt pas onrechtmatig jegens Libdem als de keuzes die zij deze heeft gemaakt bij de inrichting van de Stemwijzer in redelijkheid niet gemaakt hadden kunnen worden", aldus de rechter.

Bovendien zijn er volgens de rechtbank voldoende mogelijkheden om partijen aan- of uit te vinken voordat de gebruikers de vragen invullen. De stemwijzer is daardoor transparant en in zijn geheel overzichtelijk.

Libdem-lijsttrekker Sammy van Tuyll is verontwaardigd over de uitspraak. "Je mag kennelijk discrimineren, als je maar duidelijk zegt dat je discrimineert", zegt Van Tuyll.

Libdem is ervan overtuigd dat door de uitspraak de belangen van de kiezer worden geschaad omdat de kiezer geen objectief stemadvies krijgt. Het IPP heeft overigens een Stemwijzer voor slechtzienden waarbij wel alle partijen 'op een gelijke manier' worden behandeld.