Een Amerikaanse rechtbank heeft een stevige boete uitgedeeld aan een advocatenkantoor dat een patenttrol vertegenwoordigde. Volgens rechter Colleen McMahon was de zaak een frivole aanklacht en werd de tijd van de rechtbank ermee verspild. Ze droeg de patenttrol op 200.000 dollar compensatie te betalen aan de aangeklaagde partij.

Ontstemde rechter

De patenttrol klaagde in 2011 een bedrijf aan dat drinkrugzakken produceert. McMahon oordeelde vorig jaar dat er van inbreuk geen sprake was en verwees de zaak door naar een rechter die sancties voor de klagende partij moest berekenen vanwege het indienen van een zaak zonder fatsoenlijke rechtsgrond. Die stelde dat het juridische team van de patenttrol niet ook nog eens de proceskosten van het rugzakbedrijf hoeft te betalen, maar McMahon vindt dat wel nodig.

De advocaten van de patenttrol probeerden de beslissing van ruim 187.000 dollar nog tegen te houden en moeten daarom ook nog eens meer dan 12.000 dollar betalen voor die aanvullende procedure. Door de motie tot heroverweging moest de “rechtbank nog meer tijd besteden aan een zaak die al was afgewezen als frivool", aldus de ontstemde rechter. De patenttrol is niet ontmoedigd en laat weten in hoger beroep te gaan.

Verliezer betaalt niet

In de Verenigde Staten is het niet gebruikelijk dat de verliezende partij de proceskosten betaalt. In de VS wordt wel steeds vaker een procedure gevoerd waarin de winnaar de gemaakte proceskosten terugeist. Zo vorderde Google vorig jaar na zijn overwinning op Oracle de kosten voor de beruchte Java-zaak van de klagende partij.

Het Amerikaanse rechtssysteem beschouwt een regeling waarbij de verliezer betaalt als drempelverhogend voor de gemiddelde burger. Voor de gewone man is een proces dan mogelijk onbetaalbaar, waardoor grote bedrijven een sterk rechtsvoordeel zouden hebben ten opzichte van kleine partijen.

Omdat patenttrollen een grote meerderheid vormen in rechtszaken om software, roepen diverse partijen om een herziening van het systeem op softwarepatenten. Digitale burgerrechtenorganisatie EFF pleit bijvoorbeeld voor een wetswijziging dat verliezers voortaan betalen. Als de verliezer altijd de kosten moet ophoesten, heeft dat een remmende werking op het aantal zaken dat op het toch al zwaar belastte rechtssysteem wordt afgevuurd.

Patentrecht wijzigen

Dit wetsvoorstel is er inmiddels. Een net ingediend voorstel pleit voor een stelsel waarbij de verliezer betaalt als dit ook de klagende partij is. In dit systeem hoeft een verliezer niet te betalen wanneer deze zelf is aangeklaagd door bijvoorbeeld een patenttrol, meldt Ars Technica. Microsoft en de EFF zijn beide voorstander van het amendement op de wettelijke regeling over patentinbreuk.

Het vorig jaar al eens gepresenteerde voorstel stuitte direct op stevig verzet in het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Tweede Kamer, omdat het uitvinders zou benadelen. Volgens een aantal congresleden is de Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes (SHIELD) Act een door techbedrijven bij elkaar gelobbyd voorstel. “Dit is in het voordeel van inbreukplegers", stelt een congreslid.