Microsystems Software, de makers van de populaire filtersoftware CyberPatrol, zijn door een rechtbank in Boston in het gelijk gesteld. Twee studenten moeten stoppen met de verspreiding van 'cphack', dat er voor dient de filtersoftware te omzeilen. CyberPatrol wordt meestal gebruikt door ouders die hun kroost niet willen laten genieten van pornografisch getinte websites. De filtersoftware maakt gebruik van een geregeld bijgehouden lijst van gewelddadige en pornografische sites, deze worden vervolgens geblokkeerd. Met behulp van cphack kan de blokkade worden opgeheven, de rechtbank vindt dit niet wenselijk. Tevens is in het programma een lijst bijgevoegd met de geblokkeerde sites. Volgens Microsystems geldt het verbod van de rechter voor alle sites die het programma aanbieden. Cphack werd tot voor kort vanaf een Zweedse website aangeboden. Deze is nu uit de lucht gehaald. Het zal echter moeilijk zijn het programma een halt toe te roepen, na de uitspraak verspreidde de software zich als een olievlek over het net. De uitspraak heeft zoals te doen gebruikelijk in dergelijke zaken tot veel commentaar geleid vanuit verschillende groeperingen die strijden voor vrijheid van meningsuiting.