Nu Microsoft en haar aanklagers er niet in lijken te slagen tot een schikking te komen, lijkt het er dan ook slecht voor te staan met Microsoft. Dinsdag mochten de partijen nog eens proberen de rechter te overtuigen van hun gelijk.

Echt nieuwe gezichtspunten kent de geruchtmakende antitrustzaak niet meer. De aanklagers – het ministerie van Justitie en 19 staten – houden vanzelfsprekend vol dat Microsoft een monopolist op het gebied van besturingssystemen, de antitrustwetten overtreedt en consumenten benadeelt.

De advocaten van Microsoft willen hier niets van weten. Hoofdadvocaat John Warden voerde het argument aan dat Microsoft het recht heeft om met betrekking tot Windows eisen te stellen aan computermakers vanwege copyrightwetten. "We zeggen niet dat copyrightwetten boven antitrustwetten staan, maar het omgekeerde is ook niet het geval."

Jackson zag het punt hiervan niet in, zo maakte hij onomwonden duidelijk aan Warden; Microsoft moet niet denken dat ze zich kan verschuilen achter copyrights.

Integendeel. Jackson trok de vergelijking met het olie-imperium van John D. Rockefeller. Deze magnaat beheerste met zijn Standard Oil eind negentiende eeuw ongeveer 90 procent van de Amerikaanse oliemarkt. Microsoft doet nu ongeveer hetzelfde met haar besturingssysteem Windows, zo stelde Jackson.

Dit belooft weinig goeds voor Microsoft. In 1911 werd Standard Oil op last van de hoogste rechtbank (Supreme Court) opgesplitst in 30 aparte bedrijven. Microsoft hangt eenzelfde soort maatregel boven het hoofd, tenzij de softwaregigant nog tot een schikking weet te komen met Justitie. Bemiddelaar Richard Posner heeft tot nu toe weinig voortgang geboekt.

De definitieve uitspraak van Jackson wordt in april verwacht. Als hij tot de conclusie komt dat Microsoft de wet heeft overtreden, heeft hij nog tot ongeveer oktober de tijd om een passende straf te bedenken.Eerdere relevante berichten: Gates zou broncode van Windows willen offeren (18 februari 2000) Justitie is eruit: Microsoft moet worden opgesplitst (13 januari 2000) Onderzoeksbureau IDC pleit voor opsplitsing Microsoft (12 januari 2000)