"De door de minister voorgestane en door de regering onderschreven uitleg, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een privé-kopie van een illegale bron legaal is, is in strijd met [de wetgeving]," concludeerde (pdf) de Haagse rechtbank op woensdag in zijn uitspraak in een bodemprocedure van de branchevereniging STOBI tegen de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT).

Met die uitspraak komt wellicht een eind aan de unieke Nederlandse situatie waarbij het downloaden van auteursrechtelijk materiaal door de vingers wordt gezien, en alleen het uploaden van bestanden als illegaal wordt beschouwd. Volgens de rechter geldt dat als de bron illegaal is, datzelfde ook geldt voor elke kopie daarvan.

Toenmalig minister van Justitie Donner heeft deze regel in 2006 mede opgesteld omdat het onmogelijk was om te controleren of een consument bijvoorbeeld de cd bezat van een nummer dat hij via een peer-to-peer-dienst downloadde.

De precieze gevolgen van de uitspraak zijn nog niet duidelijk. Naast een verbod op downloaden, is is het in theorie ook mogelijk om het rechthebbenden via een verhoging van de kopieerheffing op mediadragers te compenseren voor het illegaal downloaden.

Tevreden

De Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) is tevreden met de uitspraak. De organisatie heeft altijd bepleit dat het beleid in strijd was met Europese richtlijnen. "Ik ken niet veel uitspraken waarbij een rechter een uitspraak van de minister direct weerlegt," reageert woordvoerder Wouter Rutten tegenover Webwereld.

Die uitspraak is slechts een klein onderdeel van een bodemprocedure die STOBI tegen SONT had aangespannen. STOBI vertegenwoordigt een aantal fabrikanten van blanco cd's en dvd's. SONT incasseert in Nederland de vergoeding voor thuiskopieën.

STOBI vond de geëiste vergoeding te hoog en bepleitte dat de vergoeding in diverse gevallen niet opgaat. De rechter wees een claim op basis van het downloaden van illegaal gekopieerd materaal af.

Volgens STOBI werd het in elf van de zestien punten in het gelijk gesteld. De organisatie voorspelt een verlaging van de heffing op blanco cd's en dvd's.