Een rechtbank in Brussel heeft geoordeeld dat de beboeting van drukkerij Deckers-Snoeck tijdens een inval onterecht was. Het hof van beroep spreekt zelfs van bedriegelijke praktijken, meldt het Belgische tijdschrift De Tijd. De BSA kon Webwereld geen reactie op dit oordeel geven omdat dat op dit moment nog wordt bepaald. Noch de BSA Benelux noch het kantoor in Londen kon een formele verklaring geven. Deckers-Snoeck was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Pc's gegijzeld

De boete is opgelegd en door de drukker gelijk betaald na inbeslagname van pc's waarbij een deskundige had bepaald dat daar illegale software op stond. Maar dat was op het moment van de inval niet te controleren. De pc's waren immers in beslag genomen door de BSA, die daarbij meteen een schikking eiste. Daarvoor was dan ook direct een betaling vereist van ruim 30.000 euro.

Deckers-Snoeck heeft dat bedrag noodgedwongen direct betaald, waarna het de eigen computers weer terugkreeg. Vervolgens is de Belgische drukker de afgelopen tien jaar bezig geweest verhaal te halen.

De inval, die CEO Joris Deckers tegenover De Tijd omschrijft als "meer een overval dan een controle", vond plaats in 2003. Het onaangekondige bezoek van de BSA gebeurde met een gerechtsdeurwaarder, enkele politieagenten, twee getuigen en de deskundige.

Minder illegaal dan gedacht

Het personeel van de drukker werd verboden om de computers te gebruiken, waardoor de werkzaamheden stil kwamen te liggen. Na sluiting van de schikking en betaling van de bijbehorende boete onderzocht Deckers-Snoeck de gebruikte software zelf. Daarbij bleek dat lang niet alle programmatuur illegaal was.

Bovendien wist Microsoft, één van de klagers was in deze kwestie, dat de drukkerij wél een licentie had voor bepaalde software. Dit feit was echter niet doorgegeven aan de deskundige en aan de toenmalige advocaat van de BSA, meldt De Tijd.

Andere praktijken

Terwijl de beroepsprocedure van de beboete Belgische firma liep, heeft de BSA wel zijn werkwijze aangepast. De praktijk van het ter plekke in beslag nemen van computers met illegaal bevonden software is niet meer. Ook nam de belangenbehartiger, voor onder meer Microsoft en Adobe, halverwege 2012 een andere advocaat in de arm.

Die vertelt aan De Tijd dat de BSA zich bij een inval in eerste instantie beperkt tot het beschrijven van eventueel gevonden illegale software. Het middel van inbeslagname wordt pas gehanteerd als bedrijven niet tot inkeer komen wat hun softwarelicenties betreft. En dan zal het in beslag nemen van de illegaal gebruikte software, en de computers waarop dat draait, via de rechtbank gebeuren.

'Niet gezien'

De BSA krijgt naar eigen zeggen "vaak de meest onmogelijke excuses van bedrijven om te verklaren waarom ze software illegaal gebruiken". Dit stelt de organisatie in een campagnevideo waarin het de argumenten van licentieschenders ook omdraait. Eén van de daarin genoemde "flauwe zakelijke excuses" is dat het illegale gebruik van software 'niet is gezien'. Dat lijkt ook van toepassing op de Belgische zaak, maar dan door de BSA zelf.