Tele2 denkt veel goedkoper telefonie te kunnen aanbieden met lokale koppeling aan het net van KPN. KPN werpt hiervoor barrières op. Opta oordeelde over de kwestie, maar deze week trok de rechter een streep door het besluit en wees de zaak terug naar toezichthouder.

Om precies te zijn was het College van beroep voor het bedrijfsleven in Rotterdam (Cbb) de instantie die vonniste in het nadeel van Opta.

Dit keer won niet enkel KPN van Opta, zoals in vrijwel alle zaken die KPN voorheen aanspande tegen de toezichthouder. Ook Tele2 won, want in dit geval is eveneens de concurrent van KPN het niet eens met de manier waarop Opta het geschil wil beslechten.

Lokaal koppelen voordelig

Het is complex, zo leert het vonnis. Maar het principe is eenvoudig: Tele2 heeft het net van KPN nodig om telefonie aan te kunnen bieden. Net als elke andere aanbieder mag Tele2, tegen een door Opta vastgestelde prijs, op regionaal niveau aan de centrale van KPN koppelen.

Maar Tele2, voorheen Versatel, heeft een fijnmaziger netwerk dan andere concurrenten. En wil, waar nodig en mogelijk, op lokaal niveau koppelen. Het voordeel van lokale interconnectie is dat de tarieven lager zijn, want het verkeer verloopt voor een groter gedeelte over het Tele2 netwerk. Tele2 koppelt op zo'n 20 punten, maar zou lokaal op honderden plekken willen koppelen, zegt Tele2.

Zoals vrijwel altijd met interconnectie kwamen KPN en de concurrent er niet uit. Opta kwam met een gevraagd oordeel: KPN moet interconnectie mogelijk maken op lokaal niveau, binnen vier maanden na een aanvraag daartoe van Tele2, en binnen zes maanden indien KPN capaciteit moet toevoegen aan de centrales.

Wel meebetalen

En KPN vraagt Tele2 terecht mee te betalen aan de kosten. Immers, het gaat om (zo'n 1.300) oude telefooncentrales die zijn geplaatst toen KPN nog een monopolie had. KPN kon toen niet voorzien dat ze concurrenten zou moeten aansluiten en moet dus kosten maken.

Tele2 moet van de Opta vooraf een bedrag aan projectkosten van 5 miljoen euro betalen, plus een bedrag per centrale, een bedrag tussen de 73000 en 162000 Euro, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de centrale. Tele2 is het daarmee niet eens. KPN had haar netwerk op tijd moeten moderniseren.

Bovendien kan KPN aan Tele2 'virtuele' interconnectie bieden: dus net doen alsof er fysieke is gekoppeld aan een lokale centrale en alleen het tarief in rekening brengen voor het lokale stukje van de centrale tot aan de abonnees. Opta vindt dit niet nodig. Ook vindt Tele2 dat Opta het bureau Stratix, deskundige in dit soort zaken, moet laten

berekenen wat redelijke kosten zijn.

Ook eist Tele2 dat centrales waaraan ze koppelt nog tenminste vijf jaar in bedrijf moeten blijven. Opta wees deze eis af. Dat is terecht volgens de beroepsrechter.

Verkeerd berekend

Maar het College van beroep vindt verder de bezwaren van Tele2 vrijwel alle terecht, maar vindt wel dat Tele2 hoe dan ook moet betalen. Ook KPN, wiens belangrijkste bezwaar is dat Opta aan Tele2 nog meer kosten in rekening moet brengen, krijgt gelijk.

Immers, Opta heeft volgens het College geen gedegen berekening van de kosten voor lokale aansluiting laten uitvoeren. En moet het huiswerk opnieuw doen, mede op grond van eerdere bevindingen van Stratix zoals neergelegd in een rapport.

Opta druk

De zaak sleept zich zo voort. In februari 2007 legde Tele2 de zaak neer bij de Opta. Eind november 2007 was de uitspraak van de Opta; vervolgens het beroep van beide partijen dat werd verworpen. En toen de gang naar het Cbb, die de zaak nu weer terug stuurt.

Vanochtend werd overigens bekend dat Opta de derde boete in twee jaar aan KPN heeft opgelegd in een ander dossier. KPN van 2006 tot begin 2008 concurrentievervalsende kortingen aan zakelijke telefonieklanten.