Rechter Lucy Koh heeft het Amerikaanse verkoopverbod op de Galaxy Tab 10.1 opgeheven (PDF). Eerder weigerde ze, omdat ze daartoe niet bevoegd was. Een hoger gerechtshof gaf haar echter toestemming te beslissen over het tijdelijke verbod. Amerikanen kunnen tussen in ieder geval nu en begin december de tablet weer aanschaffen

Wachten op moties

De jury vindt dat de Galaxy Tab Apple's designpatenten niet schendt en met de aanname dat dit wel het geval was, legde Koh in juni een verkoopverbod op in de Verenigde Staten. Apple wilde het verbod in stand houden, omdat er nog niet is besloten over een aantal moties in de zaak. Dat gebeurt pas in december.

De rechter is het daar niet mee eens. “Zelfs als Apple de motie wint, zou een permanent verbod niet retroactief gelden." De vraag of de Tab onrechtmatig is verboden, bewaart de rechter tot de behandeling van de moties en daarom houdt de rechtbank de 2,6 miljoen dollar die Apple als borg stelde voorlopig vast.

Laatste woord

Koh benadrukt nog eens in haar bevel (PDF) dat de juryuitspraak niet het laatste oordeel is over de kwestie. In december bekrachtigt de rechtbank het juryoordeel en wordt de hoogte van de eventuele schadevergoeding bepaald. En de rechter beslist dan welke apparaten van Samsung permanent verdwijnen. Ook de Galaxy Tab zou dan alsnog verboden kunnen worden.

De jury wees Apple iets meer dan 1 miljard dollar toe en omdat de kopieeractie van Samsung moedwillig was, kan dat oplopen tot 3 miljard. Maar Koh kan ook besluiten dat een lagere schadevergoeding schappelijker is. Of het oordeel helemaal naast zich neerleggen, maar dat is zeer ongebruikelijk - zeker in een civiele rechtszaak.