De rechter zei tijdens een zitting de verlenging van de antitrust-controle te ondertekenen. Het gaat om gedeelten van de oorspronkelijke schikking uit 2002 waarin de technische documentatie voor Windows communicatieprotocollen en de distributie van middleware.

Microsoft heeft zich niet verzet tegen de verlenging van het toezicht. In 2006 verbood dezelfde rechter het aanvechten van de technische documentatie die nu weer wordt verlengd. Destijds werd de controle met twee jaar verlengd. begin 2008 werd het toezicht wederom verlengd.

Vorderingen

Vorig jaar september hekelde rechter Colleen Kollar-Kotelly Microsoft nog omdat het overhandigen van de vereiste documentatie zou traineren.

Microsoft maakt volgens een advocaat van de aanklagers inmiddels vorderingen met het oplossen van problemen in de documentatie maar kan de klus niet klaren voor november. Dan liep de eigenlijke verlenging van het toezicht af. Volgens hem zijn de papieren nog steeds incompleet en onnauwkeurig en dat zou de hoofdreden zijn voor het verlengen van het toezicht.

Op 31 maart jongstleden waren er 1.716 fouten gevonden in het 30.000 pagina's tellende technische document. Microsoft heeft zondag 550 bugs verholpen, maar maandag werden daar weer 350 nieuwe bugs aan toegevoegd in de rechtszaal, aldus de softwaregigant. In de toekomst zullen er waarschijnlijk nog meer fouten worden gevonden.

8,5 jaar

De rechter stemde in met een verlenging van het decreet maar wees er wel op dat Microsoft vaart moest zetten achter de lang openstaande klachten over de staat van de technische documentatie. Met de verlenging van anderhalf jaar komt de lopende tijd van het toezicht neer op 8,5 jaar. Het was de bedoeling om af te lopen in november 2007, na vijf jaar toezicht.