Deze week heeft een federale rechter in Californië een aanklacht wegens auteursrechtenschending tegen videosite Veoh.com afgewezen. De zaak was aangespannen door pornoproducent IO Group, die een tiental van haar films aantrof op Veoh. Het bedrijf klaagde Veoh prompt aan omdat het uploads niet van te voren controleert en daarmee niet genoeg zou doen om inbreuk tegen te gaan.

Belangrijk precedent

Maar de rechter oordeelt dat Veoh zich netjes aan de wet houdt en schept hiermee een belangrijk precedent, constateert de EFF: websites die draaien om gebruikers die content uploaden en hun notice en takedown procedures op orde hebben, houden zich aan de Amerikaanse auteurswet, de Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Deze wet biedt intermediairs zoals websites voor gebruikerscontent een zogenaamde 'safe harbor', een veilige haven tegen aanklachten wegens rechtenschending. Om in aanmerking te komen voor deze vrijwaring moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Zo dient de intermediair een duidelijke notice en takedown procedure te hebben en prompt te reageren op meldingen. Uploaders die in overtreding zijn moeten worden verwittigd en bij herhaling worden geweerd en geblokkeerd.

Veoh zit in 'veilige haven'

Volgens de rechter voldeed Veoh aan al deze voorwaarden. Bovendien hanteerde Veoh ook nog een filter om herhaalde uploads van vastgesteld illegaal materiaal te voorkomen. Een dergelijk 'achteraf-filter' is wenselijk, maar niet wettelijk vereist.

Daarnaast oordeelt de rechter dat het automatische omzetten van video-uploads (transcoding) door Veoh niet inhoudt dat de videosite daarmee controle zou verkrijgen over de geüploade content.

Conclusie: Veoh zit gebakken en de eisen van de IO Group zijn onredelijk. "De DMCA is opgezet om de groei van elektronische handel te faciliteren, niet te smoren", concludeert rechter Howard Lloyd.

"Deze wet is niet bedoeld om de verantwoordelijkheid voor het controleren van auteursrechten van derden af te schuiven op websites. Het gaat om de kwestie of Veoh voldoende stappen heeft ondernomen om inbreuk op auteursrechten af te handelen."

YouTube blij, Viacom sneert

Naast Veoh zelf zijn ook Google en YouTube begrijpelijkerwijs verheugd over het vonnis. YouTube is immers in een vergelijkbaar proces verwikkeld met mediagigant Viacom, die 1 miljard dollar van Google eist.

"Het is fantastisch te zien dat de rechtbank bevestigt dat de DMCA diensten als YouTube, die zich aan de wet houden en het auteursrecht respecteren, beschermd", aldus Zahavah Levine, hoofdadvocaat van YouTube, in een verklaring.

Er zijn echter een aantal belangrijke kanttekeningen. Ten eerste is deze uitspraak niet bindend in andere zaken, waar een rechter net zo goed de DMCA heel anders kan interpreteren. Daarnaast stelt Viacom dat het aantal en aandeel inbreukmakende filmpjes op YouTube dusdanig groot was, dat het hele bedrijfsmodel van YouTube hierop leunde. Zo'n claim heeft IO Group tegenover Veoh nooit geuit omdat het om 'slechts' tien video's ging.

En nog een cruciaal verschil: IO Group heeft nooit gebruik gemaakt van de notice en takedown mogelijkheid maar is meteen naar de rechter gestapt. Viacom daarentegen heeft 100.000 takedown verzoeken aan YouTube gestuurd.

Viacom stelt dan ook in een reactie: "Al zou dit Veoh-vonnis door andere rechtbanken worden meegewogen, verandert het niets aan het feit dat het bedrijfsmodel van YouTube gebouwd is op schending en dat het nooit redelijke maatregelen heeft getroffen om de rechten van contenteigenaren te beschermen. Google en YouTube hebben zich op enorme schaal schuldig gemaakt aan inbreuk op auteursrechten - gedrag dat niet is beschermd door enige wet, inclusief de DMCA."