Ceo Darl McBride van SCO kraait nu weer victorie in de Salt Lake Tribune. Daarin viert McBride de jongste uitspraak van de federale rechter als een grote overwinning. Alweer zes jaar geleden claimde SCO dat Unix intellectueel eigendom is en dat Linux inbreuk maakte op dat intellectuele eigendom.

Het bedrijf spande vervolgens een rechtszaak aan tegen IBM en veroorzaakte opschudding in de open source wereld door een groot aantal bedrijven dat Linux gebruikte aan te schrijven met de mededeling dat licentiegeld aan SCO verschuldigd was. In augustus 2007 bepaalde een rechter in Utah dat de code van Unix toebehoorde aan Novell, waardoor alle poten leken te zijn weggezaagd onder de stoel van SCO.

'SCO herleeft'

Volgens McBride betekent de nieuwe uitspraak van de federale rechtbank nu dat zijn zaak weer valide is. SCO zal opnieuw proberen licentiegelden te innen bij de duizenden bedrijven die Linux gebruiken. Bovendien gaat SCO IBM weer te lijf, aldus McBride.

Maar volgens Groklaw juicht McBride iets te vroeg. Dat de uitspraak is teruggedraaid dat de rechten op Unix bij Novell liggen, wil nog niet zeggen dat SCO die rechten heeft. Daar zal eerst een nieuwe rechtszaak over moeten worden gevoerd. Bovendien is de uitspraak uit 2007 voor een deel wel degelijk bevestigd. Er moeten nog steeds royalties worden betaald aan Novell, terwijl SCO helemaal geen geld heeft, zo merkt Groklaw fijntjes op.

Nooit aangetoond

IBM zal helemaal niet wakker liggen van deze nieuwe ontwikkeling. Dat bedrijf heeft altijd op het standpunt gestaan dat er helemaal geen overtreding van het copyright was, van wie de code ook is. SCO heeft ook nooit code kunnen laten zien waarin die overtredingen werden aangetoond.

Bron: Techworld.nl.