Een werknemer mag zich juridisch gezien ziek melden via WhatsApp. Dat heeft de Groningse voorzieningsrechter beslist in een kort geding. De zaak werd eerder dit jaar aangespannen door een vrouw die haar ontslag met succes aanvocht. Het twistpunt was of zij zich wel of niet rechtsgeldig had ziek gemeld via de mobiele chatapplicatie WhatsApp. Volgens de rechter is dat het geval.

WhatsApp als bewijs

Het in Nederland massaal gebruikte WhatsApp is in meerdere rechtszaken voorbij gekomen. Tot dusver beperkte dat zich dat tot een genoemde vorm van communicatie, welke vaker is uitgedraaid als bewijsmateriaal. Hetzelfde geldt voor andere populaire vormen van social media waarmee gecommuniceerd wordt.

Deze uitspraak gaat een stap verder. “Het is voor zover bekend voor het eerst dat een rechter zich uitlaat over de juridische status van zo'n bericht", blogt advocaat arbeidsrecht Sander Schouten van AMS Advocaten over de zaak. De werkgever in de bewuste zaak beweerde namelijk dat de ziekmelding nooit was aangekomen. Toch kon de vrouw via de applicatie rechtsgeldig aantonen dat dit wel het geval was, zo valt te lezen in de uitspraak.

Twee vinkjes

“In het vonnis staat dat gebleken is dat naast het WhatsApp-bericht twee vinkjes zijn geplaatst en dat op grond daarvan zonder meer kan worden aangenomen dat het bericht succesvol is afgeleverd op het apparaat van werkgever", schrijft Schouten op het juridische blog van AMS Advocaten.

Zijn collega-advocaat Hidde Reitsma laat Webwereld weten dat social media een steeds grotere rol van betekenis speelt in rechtszaken. “Social media is onderdeel van de maatschappij. Het is begrijpelijk dat de rechter daar in dit geval niet blind voor is", stelt Reitsma, die tevens wijst op het feit dat in het geval van een brief zonder aantekening ook niet kan worden bewezen of deze is aangekomen.

Korte metten

De advocaat gaat ervan uit dat er in dit specifieke geval vaker contact via WhatsApp is geweest tussen werkgever en werknemer. Reitsma: “Het argument van de werkgever is dat de ziekmelding niet is ontvangen. De rechter maakt daar korte metten mee en wijst op de twee vinkjes. Het is voor zover ik weet de eerste zaak waarin dit een punt is."

Toch benadrukt hij dat het gaat om een kort geding. “In een stoffige bodemprocedure zou vastgesteld moeten worden of het inderdaad technisch kan worden bewezen dat twee vinkjes altijd betekent dat een bericht is verzonden en geopend."

Volgens de advocaat spelen gedragsvormen en richtlijnen rond social media met toenemende mate een rol in arbeidsovereenkomsten. “We zullen meer en meer van deze zaken zien."