Binnen het handelsverdrag ACTA wordt een sterkere samenwerking op het gebied van auteursrechtenregulatie bewerkstelligd. In een onlangs gelekt document wordt uit de doeken gedaan hoe dit alles in zijn werk moet gaan. Bijvoorbeeld door een wetgeving in te voeren om internetgebruikers die illegale content bekijken en downloaden af te sluiten van het internet.

Harvard-professoren Jack Goldsmit en Lawrence Lessig waarschuwen dat in de Verenigde Staten alleen president Barack Obama een handtekening hoeft te zetten om het hele verdrag goed te keuren. Hierdoor wordt het democratische proces omzeild en wordt het niet onder stemming gebracht in het Congres of de Senaat.

President heeft alleenrecht

Beide rechtenprofessoren argumenteren echter dat een "sole executive agreement", zoals de regeling heet waarin alleen de handtekening van de president volstaat, in dit geval waarschijnlijk niet op zijn plaats is. Deze manier van goedkeuren wordt normaal alleen gebruikt bij onbeduidende zaken waar iedereen het over eens is. "Besluiten aan ACTA deel te nemen via sole executive agreement zal precedenten van de regeling ver overschrijden", stellen Goldsmit en Lessig.

Volgens beide heren heeft Obama niet de autoriteit om beslissingen te nemen over auteursrechten of communicatiebeleid. Ook wijzen ze erop dat er geen voorbeelden van gevallen zijn waarin dit ooit is gebeurd.

Rechtszaak dreigt

Als er besloten wordt het ACTA-verdrag alleen door de president te laten goedkeuren zal er een rechtszaak volgen, denken de professoren. Het beste zou die zaak kunnen worden aangespannen door het Huis van Afgevaardigden of de Senaat. Ook kan er nog druk worden uitgeoefend vanuit de Senaat op de president om de kwestie wel op een meer democratische wijze te behandelen. Als Obama het verdrag doordrukt, schept dit een enorm precedent waarmee het Congres in de toekomst opzij kan worden gezet in andere internationale handelszaken, waarschuwen de professoren.

Daarom worden de Congresleden door Lessig en Goldsmit aangespoord om stappen te ondernemen tegen het handelsverdrag.