Het Domain Name System (DNS) is het adresboek van het internet, wat namen van sites koppelt aan de eigenlijke ip-adressen. Daarvoor zijn er wereldwijd dertien rootservers die een kritieke taak hebben. Dat relatief lage aantal van dertien stuks is te wijten aan beperkingen in DNS en in bepaalde protocollen.

De H-rootserver, die beheerd wordt door het onderzoekslab van het Amerikaanse leger, was meer dan 18 uur offline. Een anonieme bron melt dat aan nerdnieuwssite Slashdot. Hij verbaast zich over het feit dat één van de weinige rootservers, die het hele internet ‘draagt’, zo lang plat kan liggen.

Geen redundantie

De bezorgde tipgever concludeert dat het Amerikaanse leger niet erg veel moeite lijkt te doen om de rootserver goed te beheren. Zo lijkt die machine niet redundant te zijn uitgevoerd, getuige de lange periode van geheel offline zijn. Hij verwijst naar de diverse sites waar de overige twaalf rootservers draaien, waarmee die behoorlijk fail safe zijn. Het is “onvoorstelbaar dat in dit netwerktijdperk één van de dertien rootservers zo lang plat kan gaan".

Het Amerikaanse leger heeft volgens de tipgever verzuimd om meer sites voor zijn DNS-rootserver in te zetten. De andere root operators, die geen ruggensteun hebben van de Amerikaanse overheid, hebben dat wel gewoon gedaan. Zelfs het geplaagde ICANN heeft elf sites toegewijd aan zijn DNS-rootmachine.