ICT Milieu verzamelt afgedankte ict-apparaten en verwerkt die tot nieuwe grondstoffen. In de eerste elf maanden van het jaar kregen de machines al tien miljoen kilo te verwerken. Het totaal van de afgelopen vijf jaar komt hiermee op 38 miljoen kilo, waarmee 2003 goed is voor meer dan een derde van alle verwerkte computers, telefoons, faxen en printers. Het ict-inzamelsysteem is het gevolg van het Besluit Beheer Wit- en Bruingoed, dat sinds juni 1998 van kracht is. Nederland is hiermee het eerste Europese land met een recyclesysteem voor ict-apparatuur. Halverwege 2005 moeten ook de andere Europese landen een dergelijk verwerkingssysteem hebben. In Nederland doen inmiddels meer dan 180 ict-producenten en –importeurs mee aan het systeem.