Linux-distributeurs Caldera, Conectiva, Turbolinux en SuSe hebben aangekondigd een strategisch samenwerkingsverband aan te gaan onder de naam ` United Linux' om zo te kunnen concurreren met marktleider Red Hat. De kleinere distributeurs zullen hun distributiekanaal verenigen om zo de concurrentie met het grotere Red Hat aan te kunnen gaan. Volgens Dan Kusnetzky, analist bij IDC, zijn de verschillende Linux distributeurs marktspecifiek danwel regionaal succesvol te noemen. SuSe is het meest succesvol op de Europese markt, Caldera heeft haar open unix, Conectiva is succesvol op de Zuid-Amerikaanse markt en Turbolinux is sterk in het leveren van systemen voor parallelle processoren en cluster-management software. Omdat de distributeurs elkaar niet dwarsbomen verwacht Kusnetzky een nieuwe linux-distributie met een grote diversiteit die met gemak de concurrentie aan kan gaan met marktleider Red Hat. Kusnetzky meent verder dat een eenduidige linux-distributie waar de kleinere distributies in worden ondergebracht uiteindelijk een meer uniform product tot gevolg zullen hebben. Elk van de bedrijven zal zich differentiëren in een ander marktsegment en zo het andere`lid' niet hinderen, aldus de analist. Een nieuw `Linux Lab' dat de productie van de participerende Linux distributies voor zijn rekening neemt zou een onderdeel van de strategie kunnen zijn om de strijd met Red Hat aan te gaan, suggereert Kusnetzky. Red Hat, op zijn beurt, is bezig om zich meer te richten op de grote ondernemingen. Al enkele jaren biedt Red Hat een zogenoemd "Aliance Program" dat bedrijven als Glenayre en RLX aanmoedigt samen te werken met Red Hat om kantoorapplicaties te ontwikkelen. Red Hat heeft eveneens een wijd assortiment aan linux-technologien en –diensten, variërend van desktop-producten, workstation-producten tot aan server en embedded producten zoals voor mobiele telefoons en pda's.