Red Hat is samen met de provider in het geweer gekomen tegen een octrooi dat een floating point-formule omschrijft en heeft de patenttrol verslagen, meldt de nieuwsdienst van Webwereld-uitgever IDG. Patentbedrijf Uniloc vindt dat Linux-kernel 2.6 dat patent schendt. Ook softwaregigant Microsoft had het eerder aan de stok met Uniloc.

Formule niet te patenteren

De rechtbank stelt dat wiskundige berekeningen zoals die worden omschreven in de octrooien van Uniloc niet te patenteren zijn. Hij baseert zich hierbij op een uitspraak van het Hooggerechtshof dat eerder stelde dat wiskundige berekeningen of abstracte ideeën niet te patenteren zijn. In 1978 al bepaalde het Hooggerechtshof dat er geen patent kan rusten op wiskundige formules.

De eerste claim die floating point-formules vastlegde verdween daarmee in de prullenbak. Uniloc claimt het algoritme te hebben verbeterd door de benodigde berekening eerder in het proces uit te voeren, maar de rechtbank acht dit een minimale verbetering die verstrekkende gevolgen heeft als het patent wordt bekrachtigd door de rechterlijke macht.

Trollen 'chronisch probleem'

Het patent is overigens niet geheel ongeldig verklaard, maar de allereerste claim is afgewezen. De overige 26 claims zijn specifieker, maar Uniloc viel de Linux-servers alleen aan met de eerste claim, omdat deze van toepassing is op het concept om een floating point-waarde op een bepaalde manier te berekenen.

Rackspace en Red Hat zijn verheugd met de uitspraak die volgens Red Hat “een chronisch en series probleem voor de tech-industrie" bestrijdt. De uitspraak is volgens de Linux-ontwikkelaar een goed voorbeeld voor toekomstige zaken. Een woordvoerder van Rackspace stelt dat hiermee duidelijk is dat patenttrollen niet hoeven te rekenen op vlugge schikkingen bij zwakke claims.

Patentbedrijf gaat door

De strijd die softwarebedrijven tegen de trol voeren is verre van voorbij, omdat Uniloc vorige week nog een aantal nieuwe zaken is gestart, onder meer tegen McAfee, Symantec en Sony. Deze zaken worden niet dwarsgezeten door de uitspraak, omdat ze op andere patenten zijn gestoeld.

Het belangrijkste wapen in het arsenaal van Uniloc is een patent op softwareregistratie. Daarmee viel het bedrijf eerder Microsoft aan met de stellingname dat onder meer Windows XP het patent schond met zijn antipiraterijsoftware. Uniloc won aanvankelijk en zou honderden miljoenen ontvangen, maar in hoger beroep dolf de trol het onderspit.