De hogere rechtbank die bepaalde dat Napster voorlopig mag blijven doorgaan met haar uitwisseldienst is de laatste dagen bedolven onder zogeheten 'Friend of the Court'-brieven. Het copyrightbureau van de Amerikaanse overheid schaart zich met een anti-Napster verklaring achter de amusementsbranche. In de Verenigde Staten zijn lobbybrieven aan rechtbanken gebruikelijk. Diverse belanghebbenden kunnen hierin aan de rechter hun positie verduidelijken. Het Ninth Circuit US Court of Appeals heeft het weekend dikke pakken papier voor zijn kiezen gekregen. Deze hogere rechtbank verklaarde enige dagen na het voor Napster vernietigende vonnis van een districtsrechtbank dat Napster voorlopig mag blijven. De Recording Industry Association of America (RIAA) en de Motion Picture Assocociation of America (MPAA) zijn de logische tegenstanders van het besluit van de hogere rechtbank. Zij hebben dan ook brieven gestuurd aan het US Court waarin ze nog eens aangeven wat er fout is aan Napster. Andere groepen die vrijdag dergelijke brieven hebben gestuurd zijn onder meer de Software & Information Industry Association, The American Film Marketing Association, the Producers Guild of America, The American Federation of Television and Radio Artists en zelfs – een stuk minder voor de hand liggend – de National Basketball Association. De verklaring van het US Copyright Office zal echter de meeste impact hebben. Dit overheidsbureau stelt dat er geen wet is die de activiteiten van Napster rechtvaardigt. De advocaten van Napster stellen altijd dat de Audio Home Recording Act de activiteiten van de 22 miljoen gebruikers van Napster rechtvaardigt. Deze uit 1992 stammende wet laat het maken van een kopietje van een muziekbestand voor persoonlijk gebruik toe. Het copyrightbureau stelt dat deze wet niet van toepassing is op Napster; in dit geval gaat het om de algemene verspreiding van gekopieerd materiaal waarop copyright berust. Daarmee schaart het bureau zich achter rechter Patel van de lagere rechtbank. Twee weken geleden stuurde een coalitie van IT-bedrijven en consumenten-elektronicafirma's friend of the court-brieven waarin deze hun steun aan Napster verlenen. Een panel van drie rechters zal zich begin oktober opnieuw over Napster buigen.