Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de details van de cookiewet. Zelfs de overheid zit niet op één lijn, de regering legt de wet heel anders uit dan toezichthouder OPTA. Recente antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op Kamervragen van D66 en SP staan vol fouten en zijn rechtstreeks in tegenspraak met de lezing van OPTA, ontdekte jurist Wouter Dammers van ICTRecht.

Lijst aan tegenstellingen

Zo stelt de regering dat websitehouders geen rekening hoeven te houden met cookies die andere partijen (zoals sociale netwerken) via de website in de browser plaatsen. “Deze (tracking)cookies worden door derden geplaatst en het gebruik van deze cookies en de daarmee gegenereerde data komt voor rekening van deze derdepartijen", schrijft de staatssecretaris.

Dammers: “Dit staat haaks op het standpunt van de OPTA, die stelt dat de websitehouder zelf ook verantwoordelijk is voor cookies die via haar website worden geplaatst ongeacht of deze door derden worden geplaatst of door haar zelf."

Verderop suggereert de staatssecretaris zelfs dat het toegang bieden tot sociale media via een website überhaupt niet aan de Telecomwet of de privacywet hoeft te voldoen, “gezien de enorme populariteit van deze sociale media en de kosten en complexiteit die een gedifferentieerde toegang met zich meebrengen".

Ook legt de regering in de antwoorden het begrip 'functionele cookies' (waarvoor geen toestemming is vereist) anders uit dan de OPTA. Ook over de status van 'analytische cookies' blijft onduidelijkheid, daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Tenenkrommend

De antwoorden op de Kamervragen zijn "tenenkrommend", concludeert ICT-jurist Dammers. “Ik snap dat Den Haag worstelt met de (uitleg van de) cookiewet: het is een draak van een wet. Maar ik vind het echt tergend dat er op deze manier antwoorden worden gegeven op de terechte Kamervragen van Gesthuizen, Van Dijk en Verhoeven."

"Dit is niet hoe je Kamervragen beantwoordt. Dit lijkt in een kwartiertje in elkaar gezet. De staatssecretaris had beter de FAQ van de OPTA over de cookiewet kunnen lezen", sneert Dammers. Hij raadt websitehouders aan niet blind te varen op de antwoorden van de staatssecretaris, maar te wachten totdat de regering en OPTA wél helderheid verschaffen.

Nieuwe verwarring

D66, die evenals de SP, de Kamervragen had gesteld, hekelt de situatie. “De antwoorden geven op zijn zachtst gezegd niet de kern van het probleem weer en leiden inderdaad tot verwarring", aldus de woordvoerder van Kamerlid Kees Verhoeven in een reactie.

D66 pleitte er in november voor om de cookiewet te verruimen zodat voor analytische cookies die anoniem en geaggregeerd bezoekersdata meten geen toestemming meer gevraagd hoeft te worden. “We hebben hierover maandag ook een motie ingediend, maar nog even aangehouden omdat Dekker aangaf niet over de cookiewet te gaan, dus wachten we nu op de toegezegde brief van Kamp na ons voorstel over verruiming van de cookiewet", aldus de D66-zegsman.

OPTA wil niet inhoudelijk ingaan op de kwestie. “We zijn hierover nu in gesprek met de ministeries van OCW en EZ. Tot die tijd kunnen we niet reageren," meldt de OPTA-woordvoerder.