De uitrol van het landelijke glasvezelnet door de joint-venture van Reggefiber en KPN dreigt al eind dit jaar stil te vallen, omdat private investeerders en banken geen nieuwe investeringen willen doen. Dat stelt Bert Nijboer, directeur van Reggefiber, vandaag in het Financieele Dagblad.

Reggefiber voerde gesprekken met binnenlandse en buitenlandse banken als ING, ABN Amro en Barclays, maar die houden de investeringsboot af. Daardoor zal het ambitieuze project al eind 2009 droog komen te staan en rest de betrokken partijen weinig anders dan terug te vallen op de exploitatie van het bestaande net, vreest Nijboer.

Staatssteun

De oplossing zoekt Reggefiber in staatsteun, alhoewel het tot nog toe steeds aangaf geen publieke bijstand nodig te hebben voor landelijke uitrol. "We doen het liever op eigen kracht", aldus Nijboer tegen het FD. "Maar het gaat hier om een van de grootste bouwprojecten van Nederland. We bieden substantiële werkgelegenheid. Dan mag ik toch wel naar de overheid kijken voor financiering?"

Reggefiber zoekt vooral participaties door lokale overheden en ook woningbouwcorporaties, vergelijkbaar met het Amsterdamse glasnet GNA. In dat project verwierf Reggefiber onlangs een meerderheidsbelang, en is de rest van de aandelen in handen van de gemeente en een vijftal corporaties. Daarnaast broedt Reggefiber op de mogelijkheid om de uitrol van megaproject Glashart in verschillende concrete fasen te hakken, om zo de drempel voor investeerders te verlagen.

'Belastinginfuus'

De kabelbranche vindt de oproep van Reggefiber belachelijk. 'KPN beloofde steeds 'committed' te zijn aan de uitrol en weigert nu het daarvoor nodige kapitaal beschikbaar te stellen', schrijft Rob van Esch, voorzitter van branchevereniging NLkabel, die het 'belastinginfuus voor KPN' kwalificeert als 'onzin'.

Van Esch: "Put your money where your mouth is": investeer waarin je belooft te investeren. Maar laat je dan niet voeden door de overheid!" Volgens hem zou mogelijke staatsteun de markt ernstig verstoren. "De kabelsector is niet tegen glasvezel. Integendeel: onze netwerken zíjn van glasvezel. Waar we wél tegen zijn is het plan om belastingcenten richting KPN te sluizen."

Rechtszaak tegen NMa

De glasplannen van KPN en Reggefiber stuiten op veel verzet. Eind vorig jaar keurde de NMa de joint-venture goed, maar verschillende telco's en kabelaars zijn echter tegen dat besluit in beroep gegaan bij de bestuursrechter.