Domeinregistrars zijn boos dat internetbeheerder ICANN heeft bepaald dat het nieuwe topleveldomein .doctor alleen door medische beroepsbeoefenaars mag worden gebruikt. Die beperking heeft een negatieve impact op de bedrijfsvoering van bedrijven die het gTLD willen reserveren. Bovendien druist het in tegen het eigen beleid van ICANN om zich niet inhoudelijk met domeinen te bemoeien, zo stellen de klagers.

Andere beschermde beroepen

"In veel landen wordt de term 'doctor' gebruikt in de bedrijfsnaam", schrijft de advocaat van registrar Donuts Inc, dat het domein probeert te bemachtigen (PDF). Een bedrijf als 'computer doctor' zou dus niet in aanmerking komen. Ook wijst het bedrijf erop dat de beperking op de naam niet geldt voor andere beschermde beroepsgroepen, bijvoorbeeld voor een topleveldomein als .lawyer.

Ook The Medical Registry aast op het domein en heeft een bezwaarschrift ingediend op dezelfde gronden. "Dat één van de 1900 TLD's anders wordt behandeld in het kader van publieksbelang lijkt een uitzondering en is niet consequent met eerder overheidsadvies", aldus de organisatie ( PDF). Discriminatie dus. De ICANN reageert naar verwachting over enkele weken op de bezwaren.