De gemiddelde behandeltijd voor een verblijfsvergunning was vorig jaar negen maanden. Dit proces mag echter niet meer dan zes maanden in beslag nemen. Volgens de Rekenkamer ligt de oorzaak hiervan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de ketenpartners en de manier waarop deze samenwerken.

"Betere samenwerking en communicatie tussen de ketenpartners is nodig", zo schrijft de Rekenkamer in zijn rapport. "Zo zijn afzonderlijke systemen niet op elkaar afgestemd, vertoont de ict-ondersteuning van het primaire proces ondanks verbeteringen nog gebreken en zijn gegevensbestanden vervuild."

De Rekenkamer concludeert in het rapport dan ook dat 'een langetermijnvisie op de ict-voorziening van de IND en zijn omgeving onontbeerlijk' is.