Via de website Risicokaart kunnen burgers eventuele risico's in hun buurt bekijken, zoals bijvoorbeeld de opslag van giftige stoffen. Er wordt met behulp van zogeheten effectcirkels aangegeven hoever een eventuele ramp reikt. Het kabinet gaat nu provincies dwingen de effectcirkels van de kaart te halen. De Wet Rampen en zware ongevallen is daarom aangepast.

De provincies vinden dat zij een verplichting hebben om de burgers zo goed mogelijk te informeren en willen daarom de kaarten niet aanpassen. Het kabinet vindt "veiligheid nu belangrijker, dan onbeperkte toegang tot openbare overheidsinformatie via de risicokaart." Kwaadwillenden kunnen namelijk 'vrij eenvoudig en anoniem' kijken welk doelwit voor de grootste ravage zorgt.