De grootste producent van mobiele telefoons ter wereld boekte over de drie maanden eindigend op 30 september een winst van 760 miljoen euro. Dat was 18 procent minder dan de winst van 923 miljoen euro over het derde kwartaal van vorig jaar. Per aandeel daalde de winst van 19 naar 16 eurocent. Nokia had eerder een winst van 14 tot 16 eurocent per aandeel voorspeld. De omzet nam met 7 procent af van 7,58 tot 7,05 miljard euro. In september had Nokia gewaarschuwd voor een omzetdaling van 5 procent. Voor het komend kwartaal is het Finse concern positief. Nokia rekent op een omzetstijging van 20 procent ten opzichte van het afgelopen kwartaal. De winst per aandeel moet uitkomen op 18 tot 20 eurocent, wat een stijging van 12,5 tot 25 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal zou betekenen. De grootste problemen deden zich het afgelopen kwartaal voor bij de netwerkdivisie, zo liet Nokia in een toelichting op de resultaten weten. De omzet bij deze divisie daalde met 14 procent tot 1,66 miljard euro. Telecomoperators blijven investeringen in nieuwe mobiele (UMTS-) netwerken uitstellen, aldus Nokia. De omzetdaling bij de divisie die mobiele telefoons produceert was met 3 procent aanmerkelijk kleiner. De omzet uit de zogeheten handsets kwam uit op 269 miljoen euro. Vooral in Europa vielen de verkopen terug. Omzetgroei in Azië en de Verenigde Staten compenseerde deze daling enigszins. Voor het komend kwartaal voorziet Nokia dat de markt weer zal aantrekken. Nokia rekent bij de handsetdivisie op een omzetgroei van 25 procent ten opzichte van het afgelopen kwartaal. Niettemin verlaagde Nokia zijn verwachting voor het totaal aantal mobiele telefoons dat dit jaar wereldwijd verkocht zal worden. Nokia houdt het nu op 390 miljoen toestellen, tegen een eerdere prognose van 405 miljoen. Vooral in Europa zouden consumenten wachten met de vervanging van hun telefoon.