Gisteren berichtte Webwereld nog dat de Rotterdamse vervoerder de reeds maanden geleden gevraagde statistieken over hoeveel reizigers vergeten uit te checken met de OV-chipkaart, niet kon ophoesten.

Het automatische boetesysteem bij niet uitchecken is potentieel zeer lucratief voor vervoerders. In Londen bleek het metrobedrijf in één jaar 18 miljoen pond extra winst te hebben gemaakt door het boetesysteem.

Nieuwe cijfers, nieuwe vragen

Maar de RET beschikte bij nader inzien wel degelijk over statistieken. Het vervoersbedrijf gaf ANP inzage in 'nieuwe cijfers': Zeker 220.000 reizigers in Rotterdam zijn het afgelopen jaar vergeten uit te checken bij hun rit met de OV-chipkaart. De cijfers zijn tot en met november 2008.

Een flink aantal, waardoor de GroenLinks-fractie in Rotterdam meteen tot opriep tot een spoeddebat in de gemeenteraad. De partij wil dat de RET het systeem aanpast, zodat minder reizigers uitcheckproblemen ondervinden.

Vooral bij de bus en de tram gaat het mis met het uitchecken. Bij de metro, waar veel reizigers door poortjes op de perrons heen moeten, vormt het niet uitchecken volgens de RET minder een probleem.

3 procent krijgt boete

Aangezien er vorig jaar in totaal 24 miljoen reizen met het openbaar vervoer in Rotterdam werden gemaakt valt de 'schade' volgens verantwoordelijk wethouder Jeannette Baljeu procentueel gezien wel mee. "Het gaat om ongeveer 1 procent van het totaal. Het bewijst wel dat we het onderwerp onder de aandacht moeten blijven houden", aldus Baljeu tegen NRC Handelsblad.

Maar de RET maakte tevens bekend dat ongeveer 35 procent van de Rotterdammers inmiddels met de OV-chipkaart reist. Daaruit kan, aangenomen dat de cijfers van de RET enig hout snijden, worden geconcludeerd dat circa 3 procent van alle Rotterdamse OV-chiptransacties uit de gewraakte vier-euro-boetes bestaat.

Tegenstrijdig

Maar de RET had een doekje voor het bloeden. Volgens de gemeentelijke vervoerder heeft praktisch de helft van de 220.000 beboete reizigers het bedrag van vier euro naderhand teruggevraagd. En 'we roepen de rest op hun voorbeeld te volgen', aldus een woordvoerder van RET.

De vrijgegeven boetecijfers staan op gespannen met eerdere schattingen van de RET. In november liet het vervoersbedrijf doorschemeren dat het zou gaan om slechts 0,03 procent van alle openbaarvoerstransacties, zo'n 2000 per maand.

RET wilde hoorzitting ontlopen

Bovendien dacht de RET met het loslaten van deze 'nieuwe cijfers' onder de parlementaire hoorzitting over het OV-chipdossier van vanmiddag uit te komen. De bedrijf meldde zich te elfder ure plotseling af 'wegens vakantie van RET-directeur Pedro Peters'.

Kamerleden reageerden echter woedend op de spijbelactie. "De RET heeft uitgebreid de pers te woord gestaan, dan kunnen ze ook naar de Kamer komen", aldus Rikus Jager, voorzitter van de verkeerscommissie tegen het ANP. De RET heeft de boodschap begrepen en zal alsnog op de hoorzitting verschijnen. Onduidelijk is of dat directeur Peters zal zijn of een vervanger.