In de rechtszaal in Washington werden gisteren opnieuw fragmenten vertoond van het videoverhoor van Microsoft-topman Bill Gates. Hij werd vooral ondervraagd over documenten die er op lijken te wijzen dat Microsoft via IBM heeft getracht om Lotus Notes als concurrent uit te schakelen. In een memorandum uit maart 1994 vraagt Gates zich hardop af waarom IBM Lotus zoveel de helpende hand biedt. "Kunnen we daar niet iets aan doen?", aldus de Microsoft-baas. In een reactie schrijft senior vice-president voor OEM-verkopen, Joachim Kempin, (OEM staat voor de computerfabrikanten die licenties op Microsoft-software kopen om hun systemen te installeren) dat de softwarereus een wereldwijd aanvalsteam nodig heeft om druk uit te oefenen op IBM. IBM is één van de grootste OEM's voor Microsoft. Openbare aanklager David Boies vraagt Gates in het videoverhoor of hij zich kan herinneren dat Kempin of anderen hebben voorgesteld of het zakelijke contact met IBM moet worden aangewend om IBM af te houden van de promotie van Lotus Notes. Volgens Gates is nergens sprake van druk via de OEM-overeenkomst en ook niet van een voorstel: het is slechts één van de dingen die Kempin in zijn memo noemt. Justitie vertoonde ook andere op camera vastgelegde verklaringen van getuigen, zoals Steve Wadsworth van de Buena Vista Internet Group, een onderdeel van het amusementsconcern Walt Disney. Hij beschreef de onderhandelingen die hebben geleid tot een plaatsje voor Disney in de kanalenkiezer van Microsoft. In de overeenkomst die daarvoor is getekend staat vrijwel zonder omhaal dat Disney geen Netscape-producten mag gebruiken om zijn eigen diensten aan te prijzen. Donderdag is voorlopig de laatste zittingsdag in het proces in Washington. Pas na de jaarwisseling nemen aanklagers en verdediging de draad weer op. Er was gisteren meer slecht nieuws voor Microsoft: het bedrijf grijpt naast de bandopnamen die twee hoogleraren hebben gemaakt van interviews met bestuurders van Netscape. De vraaggesprekken vormen de basis van een recent verschenen boek, waarin de top van Netscape toegeeft dat ze blunders heeft gemaakt op het terrein van management en planning bij de verkoop van Internet-software. Microsoft had de banden willen gebruiken in de rechtszaak in Washington. Eerdere berichten over de rechtszaak in Washington: De heelmeester uit hel Bakkeleien om een betere Java Java als boksbal De prof pleit voor ontkoppelen 'SUN wilde Wintel vernietigen' Gates probeert tij te keren AOLscape: proces onder vuur De pot, de ketel en getuige nr.6 Browser als boeienkoning Vijf dodelijke woorden Wintel op woelige baren Woordenstrijd in Washington Spoken uit het verleden Sex, leugens – maar geen videotape Hoe AOL een aanbod kreeg dat niet kon worden geweigerd Touwtrekken om 21 juni, 1995 Oude e-mail breekt Netscape op Het openingspleidooi van Microsoft het openingspleidooi van justitie