In een 31 pagina's tellende motie beschuldigt de kopieerpolitie RIAA advocaat Ray Beckerman van een irritante treiterachtige manier van werken. De organisatie eist dat Beckerman sancties krijgt opgelegd, meldt ComputerWorld.

Daarnaast wil de RIAA dat de lopende rechtszaak van Beckerman en zijn cliënt wordt afgeblazen en dat zowel de advocaat als de cliënt verantwoordelijk worden gesteld voor de onnodig opgelopen juridische kosten door het indienen van kinderachtige moties en obstructie van de rechtsgang.

Geen andere mogelijkheid

Volgens de RIAA is het afblazen van de rechtszaak onvermijdelijk omdat het belangrijkste bewijs, "een computer", is zoek geraakt en omdat de verdachte voortdurend de rechtsgang belemmert. Dat heeft ervoor gezorgd dat de RIAA zijn beschuldigingen niet meer kan bewijzen.

Volgens de motie had de rechtszaak minder tijd en geld gekost als Beckerman en zijn cliënt de informatie hadden verschaft waarom werd gevraagd. Daarnaast stoort de RIAA zich eraan dat Beckerman op zijn weblog uitgebreid over de zaak heeft bericht. Daarmee zou de advocaat afbreuk doet aan de integriteit van het proces. De organisatie wil nu dat 'de verdachte en de advocaat gestraft worden voor hun opzettelijke misdragingen, om in de toekomst anderen te ontmoedigen ditzelfde gedrag te vertonen'.

'Motie slaat nergens op'

Volgens Beckerman ligt de zaak echt heel anders en slaat de motie van de RIAA nergens op. Volgens de advocaat laat de RIAA de zaak vallen bij gebrek aan bewijs. Beckermans cliënt Lindor Marie zou een absolute digibeet zijn die nauwelijks weet hoe zij een computer moet aanzetten. De beschuldiging dat zij in 2005 haar computer zou hebben gebruikt om beschermde muziek te downloaden en verspreiden is volgens hem daarom volstrekte onzin.

Beckerman wilde ook geen zaak

Beckerman had eerder al geeist dat de zaak werd stilgezet, maar dan omdat de platenmaatschappijen niet konden bewijzen dat Lindor zich schuldig had gemaakt aan het schenden van auteursrecht: "Wat hier aan de hand is, is dat men al drie jaar een onschuldige vrouw aan het terroriseren is, zonder enige aanleiding. Ik heb al verschillende keren gevraagd om de zaak te laten vallen en ze hebben dat geweigerd. Nu ze inzien dat er geen zaak is, willen zij hem zelf laten vallen. Maar dat zal niet gebeuren, nu zal er een uitspraak komen. Mevrouw Lindor heeft recht op haar ' day in court'".