Het juridische steekspel over de omstreden aanbesteding van vaste telefonie voor de rijksoverheid, onderdeel van OT2010, gaat maar door. Nu klaagt de Staat zelf KPN aan omdat die met onrechtmatig gedrag de aanbesteding heeft “gehinderd". Het Rijk eist in totaal 24 miljoen euro, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Korting aan zichzelf

Destijds heeft KPN zichzelf onrechtmatig voordeel gegeven in de aanbestedingsprocedure. Het onderdeel van KPN dat bood op de kavel "Vast" kreeg namelijk te horen van KPN Wholesale, het onderdeel dat de telefoonlijnen verhuurt, dat de prijzen omlaag zouden gaan. Met die kennis kon KPN een lage prijs vragen aan het Rijk voor de kavel, waardoor het bedrijf in de aanbestedingsprocedure onder de prijzen van de concurrentie kon zitten en de tender won.

Die concurrentie, waaronder Tele2, kreeg namelijk veel later te horen dat de prijzen voor de huur van de telefoonlijnen omlaag zouden gaan en kon daardoor die kortingen niet meenemen in de biedprijs voor de kavel "Vast".

Jarenlang getouwtrek

Foute boel, oordeelde OPTA, en het megacontract ging naar Tele2. Maar KPN stapte naar de rechter en won tweemaal, waardoor de gunning werd geblokkeerd en het contract toch naar KPN moest. De Staat ging echter in hoger beroep en won. Ook stelde waakhond OPTA KPN onder verscherpt toezicht wegens het onrechtmatige gekonkel en concludeerde nogmaals dat KPN fout zat.

De conclusie na talloze rechtszaken: de Staat mocht KPN niet uitsluiten van de aanbesteding, KPN wint dus het civielrechtelijke traject, tot en met de Hoge Raad. Maar KPN verliest de bestuursrechtelijke kant, de door OPTA afgedwongen terugtrekking van KPN uit de aanbesteding is wel terecht, omdat OPTA een overtreding van de non-discriminatieregels had vastgesteld. Uiteindelijk kreeg Tele2 pas in april 2012 definitief het megacontract. In totaal is met OT2010 zo'n half miljard euro gemoeid, waarvan het cluster vaste telefonie ruim 100 miljoen uitmaakt.

24 miljoen schade

Door al het juridische gesteggel is het telefonieproject twee jaar vertraagd én moet de overheid uiteindelijk een hoger dan geraamd bedrag aan de winnaar Tele2 betalen. In totaal beloopt deze schade 24 miljoen en KPN moet dat betalen, eist de Staat. “Pogingen om de schade in der minne te regelen tussen het ministerie en KPN hebben niet tot overeenstemming geleid", meldt het Rijk.