Van een dwarsdoorsnede van 143 sites van Nederlandse bedrijven en overheden voldoen er slechts 3 aan de nieuwe cookieregels die begin juni van kracht zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ICTRecht en webbureau WUA, melden beide bedrijven.

Afgelopen vrijdag werd al bekend uit een rondgang van OPTA dat van de 25 meestbezochte sites in Nederland er maar 1 toestemming vraagt voor het zetten van cookies in de browser.

Overheden overtreden cookiewet

Uit de recentere en bredere steekproef komt hetzelfde beeld naar voren: het gros van de sites maken zelfs geen melding van het plaatsen van cookies, laat staan dat ze expliciet toestemming vragen.

Dat geldt voor telecomproviders, reisbureaus, banken en webwinkels. Opvallend is daarnaast dat veel overheidsdiensten de nieuwe wettelijke plichten naast zich neer leggen.

Overheid plaatst NedStat cookies

Onder meer Rijksoverheid.nl en Belastingdienst.nl maken gebruik van cookies van webmeter NedStat (tegenwoordig eigendom van ComScore), maar hebben geen melding hiervan bij het eerste bezoek aan de site. Hetzelfde geldt trouwens voor de sites van de Tweede en Eerste Kamer, die de cookiewet hebben aangenomen.

Van de politieke partijen voldoen inmiddels de sites van PvdA en D66 aan de omstreden cookieregels. De site van de PVV biedt wel een duidelijke toestemming- en weigerknop voor cookies, maar daar schort het weer aan gedetailleerde informatie, constateert ICTRecht.

Uitgevers zijn er mee bezig

Eerder richtte zich de kritiek vooral op de grote nieuwssites en uitgevers. Die groep scoort inmiddels beter, een behoorlijk deel toont een cookiemelding bij het eerste bezoek. Maar expliciete toestemming, zoals de wet vereist, blijft vooralsnog achterwege.