Dat heeft staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat bekendgemaakt. De regering selecteerde vorig jaar de regio Eindhoven voor een grootschalig ICT-project waarbij 80.000 consumenten een `elektronische proeftuin' voor het bedrijfsleven vormen, onder aanvoering van de overheid. Na de zomer moet het project daadwerkelijk gaan draaien.Van de 100 miljoen gulden komt 30 miljoen beschikbaar voor de aanleg van vaste breedbandverbindingen in de wijk. Die infrastructuur moet een capaciteit van 10 Mb per seconde krijgen, zowel up- als downstream. De aanleg van de zogeheten last mile, de verbinding van de centrale naar de huishoudens, is daarbij volgens het ministerie `de belangrijkste uitdaging voor het komende jaar'.Het streven is om Kenniswijk drie jaar voor te laten lopen op de reguliere marktontwikkelingen in Nederland. Kenniswijk telt een veertigtal partners, waaronder Bredband, Casema, KPN, Philips, UPC en Twinning.De overheid heeft drie doelstellingen voor het project geformuleerd. Het inzicht in de effecten van ICT op sociale, economische en ruimtelijke patronen moet erdoor vergroot worden. Verder moet het zorgen voor een versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland.Tot slot zegt het ministerie de patstelling tussen infrastructuur en diensten te willen doorbreken. Consumenten zouden voldoende interesse hebben in nieuwe diensten. Maar die diensten zouden vaak tegenvallen omdat de infrastructuur die nog niet voldoende snelheid en capaciteit heeft. Zo ontstaat een `kip en het ei'-situatie die de regering met Kenniswijk hoopt te doorbreken.De regering zal consumenten in de Kenniswijk een subsidie geven als zij een aansluiting nemen. Zij zijn daarbij vrij in de keuze van hun provider.