De bedrijven worden verantwoordelijk voor HR-systeem (human resources) P-Direkt, dat de personeels- en salarisadministratie voor de rijksoverheid moet verzorgen. Het systeem gaat 130.000 rijksambtenaren bedienen. Die moeten onder meer hun reiskosten declareren met P-Direkt.

Moeizaam

P-Direkt kwam maar moeizaam tot stand en is een hoge kostenpost voor de overheid. Een probleem dat daarbij ook speelt, is het uitvoerige gebruik van externe ict'ers. Verwacht wordt dat in 2011 al het personeel over is op P-Direkt.

Binnen Match, zoals het consortium heet, is Logica verantwoordelijk voor het migratieproject, het technisch applicatiebeheer en de taken voor servicemanagement. BT is de hostingprovider, terwijl HP de technische architectuur verzorgt en de benodigde infrastructuur levert.

Voortvloei uit ander contract

De HR-order vloeit voort uit het contract dat Logica, BT en HP in 2009 kregen om het het centrale ict-systeem van de overheid te beheren. Bij dat contract was een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid. De bedrijven zijn ook verantwoordelijk voor de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR). Via dat systeem kunnen ambtenaren informatie met elkaar uitwisselen.