De vereiste voor gratis oplossen van problemen die binnen een jaar opduiken, is opgenomen in de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT). In dat nu definitieve document staat verder dat leveranciers moeten garanderen dat ze tot 5 jaar onderhoud op producten en diensten blijven verlenen. Dat is vooral een heikele kwestie bij software die niet meer ondersteund wordt.

Website Binnenlands Bestuur schrijft over de nieuwe voorwaarden, die elders nog niet gepubliceerd zijn. Het ministerie van Justitie heeft vier jaar aan de ARBIT gewerkt. De Nederlandse overheid is de grootste opdrachtgever in de ict-markt.

De overheid wil met de nieuwe voorwaarden bereiken dat ict-bedrijven voortaan meedenken over de uitvoerbaarheid van ict-opdrachten. Dat moet voorkomen dat opdrachten de technische mogelijkheden overstijgen, en dat de vooraf geschatte kosten en levertijd worden overschrijden. Bij overheidsprojecten is dat geregeld wel het geval.

Hogere prijs

Gevolg van ARBIT zou kunnen zijn dat leveranciers een hogere prijs gaan vragen voor projecten onder de nieuwe voorwaarden. "Ik geloof bij ict-contracten niet in een zo laag mogelijke prijs", zegt het hoofd van de werkgroep tegen Binnenlands Bestuur. "Je moet bereid zijn een reële prijs te betalen, maar dan mag je ook een geloofwaardige prestatie eisen."

Branchevereniging ICT~Office wil nog niet reageren op de voorwaarden. De branchevereniging van de Nederlandse ict-industrie stelt namelijk dat ARBIT nog niet is goedgekeurd door de ministerraad.

Last voor leveranciers

Theo Bosboom van Dirkzwager advocaten, specialist in IT-recht, ziet wel degelijk beren op de weg voor de achterban van ICT~Office. Hij zegt dat de plicht om 5 jaar onderhoud op producten en diensten te leveren een flinke last kan zijn voor leveranciers.

"Het geeft overheden de mogelijkheid om ook wat oudere producten te blijven gebruiken. Nu zie je in veel leverancierscontracten dat je bij iedere nieuwe release en nieuwe versie binnen een bepaalde tijd moet implementeren omdat je anders geen recht meer hebt op onderhoud", zegt Bosboom.

Tien versies

Dat is niet per sé een kwestie van een nieuwer product 'aansmeren'. "Voor leveranciers is het onpraktisch als je helpdesk met tien verschillende versies moet werken." Dat nadeel geldt echter ook voor de gebruikerskant: "Voor de overheid kan elke keer een nieuwe versie een flinke belasting zijn voor je mensen."

Nu wordt er volgens Bosboom regelmatig contracten opgesteld op basis van door ICT~Office opgestelde voorwaarden. Die voorwaarden zijn vooral gunstig voor leveranciers. Aan de andere kant baseert de overheid zich vaak op BIZA, inkoopvoorwaarden die juist in het voordeel van afnemers zijn.