Het Rijk wil een ambtenaar aanstellen die moet zorgen voor bezuinigingen op software van Microsoft, Oracle en SAP. Dat schrijft Nu.nl op basis van 'vertrouwelijke documenten van de overheid'. Het Rijk wil besparen op software door 'hergebruik, delen van contracten, licenties en applicatieplatformen'. Hiervoor is ook een werkgroep van ict-managers opgezet.

De nieuwe ambtenaar die de softwarebezuinigingen co├Ârdineert wordt door de directeur informatisering van de overheid, de CIO-Rijk, ''strategisch leveranciersmanager SAP, Microsoft en Oracle" genoemd. Hij moet in april met zijn werk beginnen.

Miljoenen

"Een besparing van 10 procent levert minimaal een bedrag van 32,7 miljoen op", staat er in de documenten. Jaarlijks zou aan aanschaf en onderhoud van software door de Rijksoverheid 327 miljoen euro worden uitgegeven. De totale ict-kostenpost was in 2011 naar schatting 885 miljoen euro. Een eerder onderzoek naar licentiecontracten met Oracle zou volgens de documenten een besparing van 34 procent hebben opgeleverd.

Slecht Rekenkamer-rapport

De Algemene Rekenkamer stelde in 2011 in een onderzoek naar de invoering van opensourcesoftware, die geen licentiekosten kent, dat er nauwelijks winst zou zijn te behalen voor de rijksoverheid. Maar de Rekenkamer blunderde bij de berekening van de besparingen door opensource en oogste veel kritiek, onder meer vanuit het parlement. De instantie erkende achteraf dat het onvolledig was geweest.