Bijna alle belangrijke sites van Nederlandse bedrijven en overheden voldoen momenteel niet aan de nieuwe cookiewet. Maar waar veel organisaties zeggen 'er mee bezig te zijn' of erkennen dat hun oplossing 'nog niet voldoet', weigert Rijksoverheid.nl een duidelijke cookiemelding en -toestemming omdat de cookies “niet voor commerciële doeleinden" worden gebruikt. Volgens juristen en toezichthouder OPTA slaat deze bewering echter nergens op en is de site evident in overtreding.

Meerdere third party cookies

De veelbezochte site, die onderdak biedt aan de regering en bijna alle departmenten, slaat verschillende third party cookies op in de browser van de bezoeker, waaronder een analytics-cookie van NedStat, sinds 2010 eigendom van het Amerikaanse concern ComScore.

Rijksoverheid.nl biedt wel een gedetailleerde uitleg over welke cookies waarom worden gebruikt, maar een duidelijke melding bij het eerste bezoek of een expliciete opt-in, zoals de nieuwe cookiewet vereist, ontbreekt.

"Niet voor commerciële doeleinden"

Volgens het ministerie van Algemene Zaken, het departement van de premier dat ook Rijksoverheid.nl beheert, is dit overbodig.

“Rijksoverheid.nl gebruikt cookies om kwantitatieve en anonieme gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en zo de website nu en in de toekomst beter te maken en niet voor commerciële doeleinden. De wetgeving geeft ruimte aan cookies die bedoeld zijn om de werking en communicatie van een website mogelijk te maken", aldus het ministerie in een verklaring. En dus is een expliciete cookiewaarschuwing en een opt-in overbodig, redeneert de Rijksoverheid.

Deze opmerkelijke interpretatie is onderdeel van de correspondentie tussen het departement en een Webwereld-lezer. Het Ministerie van Algemene Zaken bevestigt het standpunt maar kon er voor publicatie niet inhoudelijk over uitweiden.

Analytics cookies niet noodzakelijk

Juristen en toezichthouder OPTA laten duidelijk weten dat de Rijksoverheid de plank compleet misslaat. “Hun lezing is onjuist: iedere site die cookies plaatst, ongeacht of deze commercieel of niet-commercieel van aard zijn, moet voldoen aan de cookiewet - dus ook Rijksoverheid.nl", reageert Wouter Dammers, jurist bij ICTRecht tegenover Webwereld.

“Enkel en alleen wanneer de cookies als “functionele cookies" kunnen worden aangemerkt, zijn de regels niet van toepassing. Van een “functionele cookie" is sprake wanneer deze uitsluitend wordt geplaatst om communicatie mogelijk te maken via internet, of om een door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen waarvoor de opslag van de cookie strikt noodzakelijk is. Het gebruik van NedStat - een third party analytics dienst - valt niet aan te merken als een functionele cookie", constateert Dammers.

Hij wijst daarbij op de uitleg van waakhond OPTA die toeziet op naleving van de omstreden Nederlandse cookiewet. OPTA schrijft namelijk: “Een cookie dat gebruikt wordt om webstatistieken bij te houden, zoals bijvoorbeeld een Google Analytics cookie, is niet noodzakelijk voor het uitvoeren van communicatie of strikt noodzakelijk voor het leveren van een door een gebruiker gevraagde dienst."

Rijksoverheid overtreedt wet

En dus overtreedt Rijksoverheid.nl door het niet tonen van een melding en het ontbreken van een expliciete opt-in duidelijk de wet, concludeert Dammers.

OPTA wil niet expliciet op het gênante geval reageren, maar herhaalt dat de wet een duidelijke cookiewaarschuwing en een opt-in verplicht. Alleen voor cookies “die nodig zijn voor de technische werking van de site" geldt deze plicht niet, maar analytics cookies vallen niet onder deze uitzondering, bevestigt de woordvoerster van OPTA.