Het Ministerie van Algemene Zaken heeft woensdag in alle haast de cookies op Rijksoverheid.nl in de ban gedaan, na berichtgeving van Webwereld dat de site weigerde te voldoen aan de nieuwe cookiewet.

Onderzoek naar cookies

“De Rijksoverheid maakt tot dusver gebruik van cookies om hiermee de kwaliteit van de site verder te verbeteren. Na inwerkingtreding van de cookiewet is hiervan melding gemaakt op Rijksoverheid.nl. Naar het zich nu laat aanzien is deze melding niet voldoende om volledig aan de eisen van de cookiewet te voldoen", luidt de verklaring.

“De Rijksoverheid onderzoekt dit nader en bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor structurele oplossingen. Tot een dergelijke oplossing is gerealiseerd worden de cookies op Rijksoverheid.nl en Government.nl uitgezet. Ook voor de overige websites van de Rijksoverheid wordt geïnventariseerd of aanpassingen noodzakelijk zijn."

Evident in overtreding

Eerder plaatste de site verschillende cookies in de browser van bezoekers, onder meer analytics cookies van NedStat. Daarvoor geldt in de nieuwe wet de plicht van een waarschuwing bij het eerste bezoek aan de site. Daarnaast moeten bezoekers hiervoor expliciet toestemming verlenen.

Rijksoverheid.nl voldeed aan geen van beide eisen en stelde dat dit niet nodig was, omdat de cookies “niet voor commerciële doeleinden" worden gebruikt. Maar dat is helemaal geen criterium in de nieuwe cookiewet, zo oordeelden juristen en toezichthouder OPTA, de site was evident in overtreding.

Bijna niemand voldoet

De cookiewet trad op 5 juni in werking en zorgt, zo blijkt maar weer, voor veel verwarring en wrevel, plus een wildgroei aan verschillende meldingen, balkjes en popups. En dat is slechts een voorbode, want bijna geen enkel bedrijf of overheid voldoet nog aan de meldings- en opt-inplicht, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Het Ministerie van Algemene Zaken, dat Rijksoverheid.nl beheert, was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.