Bij de migratie van de oude sites van de ministeries naar Rijksoverheid.nl is het technisch niet mogelijk gebleken alle deeplinks automatisch te redirecten naar hetzelfde artikel op de nieuwe website. Vandaar dat veel oude deeplinks verwijzen naar de homepage op Rijksoverheid.nl.

"Doordat www.rijksoverheid.nl een geheel nieuwe website is en geen voortzetting van de bestaande websites, is het ook niet mogelijk om de URL-structuur van deze sites over te nemen", schrijft Jeroen Sprenger, projectdirecteur Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS), als reactie op een Webwereld-artikel over ontbrekende deeplinks. De rijksbrede site is onderdeel van het project ONS.

Sprenger: "In veel gevallen wordt de informatie in een andere context gepresenteerd, onder een andere naam of in combinatie met onderwerpen van andere departementen. Het is daarom niet mogelijk om alle content 1-op-1 te deeplinken."

Url-redirect-traject

Volgens Sprenger is er voor de sitemigratie een url-redirect-traject gestart dat rekening houdt met het zoekgedrag van bezoekers. Met dit programma zouden nu al 350.000 url's naar Rijksoverheid.nl zijn geredirect. Hoeveel daarvan naar een directe deeplink gaan, is niet bekend.

In een latere telefonische reactie vertelt Sprenger dat alle oude links redirecten een "moeizaam proces is", dat veelal handmatig plaatsvindt. Het is volgens hem aan de departementen zelf om aan te geven welke deeplinks een redirect moeten krijgen.

Volgens Sprenger is het de bedoeling alleen deeplinks die betrekking hebben op het huidige kabinet te redirecten. Wat er met deeplinks van voor 2007 gebeurt, is nog niet besloten.

Dode links

Deze week zijn de oude sites van de ministeries voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Justitie en voor Verkeer en Waterstaat over naar Rijksoverheid.nl. In het geval van Justitie is direct de stekker uit de oude site getrokken, terwijl bij een zoekopdracht naar het woord 'justitie' de oude site, die dus uit de lucht is, nog wel op nummer 1 op Google staat, en Rijksoverheid.nl pas op 10.

Los van de indexering door Google zorgt de drastische migratie voor honderdduizenden dode links op andere sites die nog verwijzen naar nu verdwenen of verhuisde overheidsdocumenten.

Sprenger bevestigt dat het de bedoeling is dat alle oude ministeriedomeinen op den duur onbereikbaar worden. Hij vindt de beslissing om Justitie.nl per direct op zwart te zetten niet vreemd. Dat zoekmachines niet direct weten wat de nieuwe site is, is volgens hem een tijdelijk probleem. "Google houdt daar niet direct rekening mee. Kijk over een maand maar nog eens."