Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag gevonnist. De twee, een man en een vrouw, kregen voorwaardelijke taakstraffen van respectievelijk 100 en 150 uur. De zaak kwam vorig jaar november aan het licht.

Spionnenpaar

Het 'spionnenpaar' was eerst werkzaam geweest bij de GPD en trad daarna in dienst van het Ministerie. 'Beiden zijn na die overstap blijven inloggen op de site van de GPD; zo verschaften zij zich toegang tot een gedeelte van de site dat niet meer voor raadpleging door hen bestemd was. Verdachten deden dit zowel vanaf hun huisadres als vanaf hun werkplek in Den Haag', constateert de rechter.

Vertrouwen in overheid geschaad

En dat is computervredebreuk, en wel van een bijzonder kwalijke en schadelijke aard, vindt de rechtbank: "Door het handelen van verdachte heeft de indruk kunnen ontstaan dat de overheid het niet zo nauw neemt met bevoegdheden en daarbij dat het Ministerie van SZW de vrije nieuwsgaring door journalisten wilde beïnvloeden en dus niet zoveel waarde hecht aan persvrijheid. Daardoor is de integriteit en het aanzien van de overheid als geheel aangetast en is het vertrouwen in de overheid, in het bijzonder in het Ministerie van SZW, ernstig geschaad."

Een derde verdachte, een GPD-journalist die zijn eigen wachtwoord aan zijn spionerende ex-collega's bij SZW gaf, kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. De teamleider van de beide intranetgluurders werd vrijgesproken. De rechter achtte niet bewezen dat hij wist van de criminele activiteiten van zijn eigen teamleden.

GPD beveiliging niet op orde

De rechtbank weegt mee dat de GPD in de ten laste gelegde periode weinig gedaan heeft om haar website deugdelijk te beveiligen. Ook heeft de persdienst geen schade geleden.