De VerkeersInformatieDienst (VID) beweerde dat de service van Rijkswaterstaat om via de website en per sms filenieuws door te geven een vorm van concurrentievervalsing was, meldt de Staatscourant. Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politie Diensten begonnen in 1998 van het Traffic Information Center (TIC) met het verzamelen van verkeersgegevens. Deze gegevens werden doorgegeven aan onder andere de ANWB en de VID. De VID verwerkt verkeersinformatie voor nieuwsuitzendingen op radio en tv. De VID klaagde Rijkswaterstaat aan toen de organisatie zelf verkeersinformatie begon te verstrekken, omdat de overheidsdienst buiten zijn ging. De rechter heeft de VID nu gelijk gegeven.