De belangrijkste financieringsbron van Nlnet Labs, de Stichting NLnet, dreigt op te drogen. De stichting heeft de laatste jaren veel geld verloren op de beurs en is door de fondsen heen. In 2015 krijgt NLnet Labs al geen geld meer van NLnet.

Open sourceproducten

NLnet labs is vooral bekend van open source producten op het gebied van DNSSEC en IPv6. Zo produceerde het bijvoorbeeld NSD en OpenDNSSEC, software om de invoering van DNSSEC te ondersteunen. Aan deze activiteiten dreigt nu een eind te komen.

Maar directeur van NLnet Labs Olaf Kolkman is ondanks de opgedroogde geldbron optimistisch over de toekomst. Wel moet NLnet Labs volgens hem anders en marktgerichter gaan werken in de toekomst. Om die reden is Open Netlabs BV opgericht, waarmee de geproduceerde software beter te gelde gemaakt kan worden.

Meer over de toekomst van NLnet Labs in het artikel Hoe beursverliezen NLnet Labs in gevaar brengen