De minister was in discussie met een groepje rechtenstudenten die de domeinnaam Ritaverdonk.nl hadden geregistreerd en daar een protestsite op publiceerden. Volgens de minister en het ministerie zorgde de pagina voor verwarring en misleiding. De bewindsvrouw eiste daarom dat het eigendom van de domeinnaam op. De domeinnaam is nu in goed overleg overgeheveld tegen vergoeding van de onkosten, zo meldt het ANP. Op Ritaverdonk.nl protesteerde een aantal Amsterdamse rechtenstudenten sinds april tegen het uitzetbeleid van de minister. "De bedoeling was aandacht te vragen voor mensenrechten, de keerzijde van het uitzetbeleid belichten en een ludiek alternatief te bieden voor het gekleurde Ministerverdonk.nl (de officiële site van Verdonk - red.). Die opzet lijkt geslaagd", zo verklaarde één van de initiatiefnemers in juni tegenover WebWereld. Het ministerie van Algemene Zaken registreert in principe alleen functienamen in combinatie met de achternaam (zoals ministerverdonk.nl). Toch adviseert het ministerie de bewindslieden om eigen namen ook te registreren.