De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie werkt aan een consistent imago. De voormalig directeur Staatsveiligheid bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst laat niet met zich spotten. Niet alleen vreemdelingen ondervinden dit aan den lijve. Ook politici en opiniemakers die haar beleid bekritiseren, krijgen de wind van voren. Oud-minister Jan Pronk, de voorzitter van de Vluchterlingenorganisaties Nederland, werd uit haar kamer gezet nadat hij het beleid van de minister vergeleek met deportaties. Pronk mocht ook niet meer terugkomen tenzij hij zijn uitspraak terugnam. Pronk stapte uiteindelijk op als voorzittter van de vluchterlingenorganisaties omdat overleg met de minister cruciaal is voor de betrokken organisaties. En onlangs vergeleek Dijkstal de inburgeringsvignetten van de minister met de Jodenster. De ruzie is inmiddels bijgelegd maar het lijkt de VVD wel stemmen te hebben gekost bij de Europese verkiezingen.

Churchill zou Verdonk ongetwijfeld de enige vent in de Nederlandse regering hebben genoemd, een predikaat dat hij ooit aan koningin Wilhelmina gaf. De minister lijkt er in elk geval geen genoeg van te krijgen: aanval is de beste verdediging. Nu moet de website www.ritaverdonk.nl het ontgelden. Deze site 'voor en door rechtenstudenten' levert forse kritiek op Verdonk en haar beleid. De makers willen met het initiatief een 'spiegelbeeld' leveren voor de onlangs door justitie aangekondigde site www.ministerverdonk.nl. Het ministerie was echter vergeten ook het domein ritaverdonk.nl te registreren. Het is een raadsel waarom de RVD niet meteen voor alle ministers de domeinen registreert bij het aantreden van een nieuw kabinet. "Het was een uitgelezen mogelijkheid, nu de minister niet is gezwicht voor de betere argumentatie, de vele demonstraties en de debatten, om ook op een moderne manier aandacht te vragen voor deze kwestie', aldus Fleur, een van de studentes op de website.

De website ritaverdonk.nl ziet er niet uit en dat is maar goed ook. Want het lijkt moeilijk te beargumenteren dat bezoekers door de inhoud op het verkeerde been worden gezet. Verwarring over de vraag of dit misschien de officiële site van de minister is, lijkt uitgesloten. Ten overvloede staat er nog een waarschuwing op: "Disclaimer voor de advocaten van rita en het publiek. Deze site is zonder toestemming van rita geïnitieerd, het publiek zal en kan niet in verwarring verkeren deze site is niet te verwarren met die van de mensenrechtenschendster: ministerverdonk.nl." De studenten lijken niet bevreesd voor juridische procedures van de minister om de domeinnaam op te eisen: "dat zien we dan wel weer, maar dan gaan we gewoon verder op onze eigen site Rechtenstudenten.nl, die binnenkort de lucht in gaat. Het is trouwens geen merk of handelsnaam, en gelet op de domeinnaamjurisprudentie zitten we niet in de gevarenzone". Op deze provocatie gaat Verdonk natuurlijk is en ze eist nu de domeinnaam op.

Uit de jurisprudentie valt niet direct op te maken wat de uitkomst van een procedure zal zijn. Het gebruik van een merknaam door derden is soms toegestaan bij ideëel gebruik (geen commerciële activiteiten). Bovendien is het bij domeinnamen van belang of de site verwarring zaait, met andere woorden of het publiek denkt dat dit de officiële site van de minister is. Het zou simpeler liggen wanneer de studenten de domeinnaam ritaverdonksucks.nl hadden geregistreerd, maar dat is hier niet het geval. Toch heeft de rechter eerder geoordeeld dat de site Betuwe-route.nl, met kritiek op de aanleg van de omstreden spoorlijn, is toegestaan omdat de domeinnaam betuwe-route.nl niet misleidend is en geen verwarring sticht. Bezoekers wordt op de website direct duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om informatie die afkomstig is van critici van de Betuweroute.

De stichting Liever moest de domeinnamen janpeterbalkenende.nl en jan-peterbalkenende.nl aan de premier geven. Volgens de rechter was het duidelijk dat Balkenende een groter belang bij de domeinnamen had dan de stichting. De kwestie was wel wat simpeler dan het conflict rondom ritaverdonk.nl. De stichting Liever had namelijk geen websites bij de domeinnamen ondergebracht en kon dus ook weinig hard maken over het doel van de registratie.

Ritaverdonk.nl is geregistreerd door Cicero Rechtswetenschappen, makers van de sites rechtenstudenten.nl en juridischdagblad.nl. De vraag of het hier een commerciële activiteit betreft, zal daarom een belangrijke kwestie worden in een eventuele rechtszaak rondom het domein. In een brief aan de eigenaar van het domein zegt Verdonk dat de site voor verwarring en misleiding kan zorgen. Verder beschouwt de minister de registratie van haar naam als een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer. Het is moeilijk te voorspellen wie gelijk krijgt, de rechtenstudenten of minister Verdonk.

Misschien toch voor de zekerheid maar even ritaverdonksucks.nl registreren op naam van een student.