RosettaNet opent hiermee de aanval op de vele verschillende XML-varianten die zijn ontstaan. RosettaNet roept op om de verschillende standaarden voor XML te laten samensmelten en gezamenlijke woordenboeken te maken waardoor de techniek makkelijker bruikbaar wordt. RosettaNet, een consortium dat zich richt op de definitie, ontwikkeling en verspreiding van standaarden voor e-commerce, heeft inmiddels een conceptmodel ontwikkeld waaruit moet blijken of de verschillende standaarden, zoals VoiceXML en ebXML, op elkaar aansluiten dan wel elkaar overlappen. In geval van overlapping kan er een oplossing gezocht worden om het te laten samen smelten. "Alhoewel veel van de XML-initiatieven vandaag de dag aanvullend zijn, zorgt de hoeveelheid xml-standaarden voor verwarring", zegt RosettaNet.