- We moeten het maar even citeren, want zoiets verzin je niet, althans wij niet, maar Johan IJzerman wel: "Action Art vangt in een netwerk van ritmische vlakken en gespannen lijnen, de dimensies van ruimte en tijd. In kunstwerken vol energie. Van statisch tot dynamisch. Dynamisch als de werkelijkheid zelf." http://www.solcon.nl/ijzerman - Je kijkt naar buiten en ziet de regen langs de ruiten sijpelen en je denkt: "geef mij maar een Aruba Experience". http://www.aruba-experience.com - De Antwerpse site Rosse buurt, toffe buurt wil deze "buurt naar de buitenwereld opengooien, een realistisch portret schetsen van het dagdagelijkse bestaan hier, zo hopen we de mensen tot nadenken aan te zetten, en een constructieve dialoog op gang te brengen rond de hele buurt". http://www.rossebuurt-toffebuurt.com/main.html - Ook in ons kleine landje wordt heel wat afgefiddeld, gebanjood en gewasbord, getuige het bestaan van de Netherlands Bluegrass Music Association. http://callisto.worldonline.nl/~nbma/index.html - Voor Cyber Kids: Dat zal je niet vaak tegenkomen: een gemeentelijke site waarop een plaats voor kinderen is ingericht. De Ierse stad Cork doet het wel. Klik op de knop Just for Kids en maak lol. http://www.corkcorp.ie