De gemeente zal de aanleg overigens niet zelf voor zijn rekening nemen, maar overlaten aan de markt. Wel wil Rotterdam de rol van aanjager op zich nemen om het project succesvol te laten zijn. Het gaat om een zogenoemde publiekprivate samenwerking, waarbij overheid en bedrijfsleven samen voor de kosten opdraaien. Deze worden op dit moment geraamd op een kleine 250 miljoen euro. De investering zou over een jaar of twaalf moeten zijn terugverdiend. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een proef met glasvezel in pilotgebieden Nesselande en het Lloydkwartier. Dit netwerk moet begin volgend jaar operationeel zijn. Voordat definitief wordt begonnen met de aanleg van een stedelijk glasvezelnetwerk, wil Rotterdam eerste een `businesscase' maken. Deze moet in februari 2005 gereed zijn, zodat de eerste praktijkresultaten van de pilots kunnen worden meegenomen. Als alles goed gaat, zal het netwerk hierna gefaseerd worden aangelegd. Alle huishoudens, bedrijven en instellingen zouden dan binnen tien jaar toegang moeten hebben tot het glasvezelnet.